Kirja-arvio: Markku Ojasen Onnellisuuksien oivaltaja

Milloin olet viimeksi miettinyt, mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi? Entä, oletko onnellinen juuri nyt? Erilaisia onnellisuus- ja elämäntaito-oppaita tuntuu ilmestyvän tänä päivänä kuin sieniä sateella, mutta niiden antamien "ohjeiden" käyttökelpoisuudesta etenkin pitempiaikaisen onnellisuuden tavoittelussa voidaan olla montaa mieltä. Tuoreessa Onnellisuuksien oivaltaja -teoksessaan psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen tarkastelee monipuolisesti ja analyyttisesti sitä, mitä tiede kertoo onnesta. Kirja onkin mielestäni varsin tervetullut puheenvuoro onnellisuuden objektiivisemman ja kriittisemmän tarkastelun puolesta.

Onnellisuus on aina kiinnostanut ihmisiä, mutta varsinaisena tutkimuskohteena onnellisuus on kuitenkin melko nuori, noin sata vuotta vanha ilmiö. Ojasen kirjan keskeisin sanoma on se, että onnellisuutta ei ole helppoa määritellä yksiselitteisesti, sillä kysymys on varsin moniulotteisesta asiasta, jota ei pystytä puristamaan yhteenkään kyselyyn. Monipuolisinkaan mittari ei kata kaikkia onnellisuuden puolia. Onnellisuusprofessoriksi tituleerattu Markku Ojanen määrittelee itse onnellisuuden seuraavasti:
Kun on tyytyväinen eikä haikaile menneisyyteen eikä tulevaisuuteen.

Tästä onnellisuuden määritelmästä käy mielestäni hyvin ilmi se, että tyytyväisyys ja koettu hyvinvointi ovat lähellä onnellisuutta. Ei siis mikään ihme, että juuri nämä ilmiöt ovat kiinnostaneet tutkijoita 1920-luvulta lähtien. Ojanen nostaa kirjassa esiin monia kiinnostavia tutkimustuloksia, jotka avaavat lukijalle onnellisuuden syvintä olemusta ja auttavat meitä oivaltamaan, millaiset asiat lisäävät ihmisen onnellisuutta. Ojanen pohtii teoksessaan toki sitäkin, onko onnellisuuden objektiivinen ja yleistettävää tietoa tuottava tutkiminen edes mahdollista. Onnellisuudessa kun on aina kysymys hyvästä elämästä, eikä sitä tarkasteltaessa voida ohittaa moraalisia kysymyksiä. 

Vaikka onnellisuus onkin varsin subjektiivinen asia, onnellisuuden kokemisessa on myös yhteinen todellisuus, joka mahdollistaa vertailevan tutkimuksen. Jos haluat tietää vaikkapa, kuinka traumat ja vaikeat elämänolosuhteet vaikuttavat ihmisten onnellisuuteen tai miten hyvät ihmissuhteet liittyvät onnellisuuteen, kannattaa lukea Markku Ojasen Onnellisuuksien oivaltaja. Se on oivallinen johdatus onnellisuustutkimuksen kiehtovaan maailmaan. 
Onnellisuuden kokemus on hyvin kokonaisvaltainen asia. Siihen liittyy esimerkiksi optimismia, toiveikkuutta ja elämänhallintaa. On luontevaa ajatella, että kyse on positiivisesta elämänasenteesta, johon myös tunnekokemukset kuuluvat. 

Teos on yleistajuisesti kirjoitettu ja selkeä, joten lukijan ei tarvitse pelätä tekstin olevan "liian"  tieteellistä. Suosittelen teosta  erityisesti kaikille oman onnellisuutensa vaalimisesta kiinnostuneille. Ja onnellisuutta tutkiville eri alojen edustajille kirja tarjoaa katsauksen siitä, mitä tiede on tähän mennessä onnellisuuksista oivaltanut ja antaa kenties ideoita myös siihen, miten onnellisuutta voisi tulevaisuudessa tutkia. 

Lämmin kiitos kustantajalle arvostelukappaleesta. Tämän mainion kirjan ja sen herättämien ajatusten pariin tulen varmasti palaamaan vielä usein, kun pohdin omaa tai toisten hyvinvointia. 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 334 s.