Helka Belt: Lapsellinen ero

Kustantaja: Kosmos
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 189 s.

Kuinka järjestää lapsen elämä erotilanteessa?


Kun lapsiperhe eroaa, parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus jatkuu. Mikä on paras järjestely lapselle? Yksinhuoltajuus, viikko-viikkojärjestelmä, viikonloppuvanhemmuus? 

Helka Belt on koonnut Lapsellinen ero -kirjaan 20 erilaisen perheen tarinat, jotka vaihtelevat aina onnistuneesta uusperheestä ulkomaiseen lapsikaappaukseen. Haastatteluissa nousevat esiin erotilanteiden ikävimmät puolet, kuten raastavat oikeudenkäynnit ja vieraannuttaminen mutta myös mahdollisuudet kuten onnellinen etävanhemmuus ja toimiva uusperhe. Kirja tarjoaa runsaasti tietoa huoltajuusjärjestelyistä ja asiantuntijoiden neuvoja, mutta myös vertaistukea ja lohtua. 

Oma arvioni: Lapsellinen ero kuvaa hyvin sitä, kuinka jokainen perhe ja myös jokainen ero on erilainen. Se, mikä ratkaisu missäkin tilanteessa on paras, vaihtelee ihmisten ja tilanteiden mukaan. Varmaa on oikeastaan vain se, että eromyrkky on lapselle haitallista, se satuttaa aina. Toisaalta hyvään eroon on mahdollista päästä, mikäli yhteistä tahtoa löytyy ja lapsen etu asetetaan etusijalle. 

Helka Belt on itsekin kokenut lapsellisen eron, joten hän tietää, mistä puhuu. Kirjassa haastatellut etä- ja lähivanhemmat kertovat avoimesti omista kokemuksistaan ja tunteistaan, joten he tarjoavat vertaistukea samanlaisissa elämäntilanteissa oleville. Kirja on helposti lähestyttävä, sujuvasti kirjoitettu ja informatiivinen kokonaisuus. Se on tervetullut puheenvuoro monimuotoisen vanhemmuuden puolesta. Sitä voi suositella lämpimästi kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

P.S. Kirjailija pitää suosittua Etä-äiti -blogia, josta voi lukea hänen ajatuksiaan vanhemmuudesta.