Sylvia Löhken: Hiljaisissa on voimaa! Miten introvertti pärjää ekstroverttien maailmassa?

Kustantaja: Into
Julkaisuvuosi: 2016
Saksankielinen alkuteos: Leise Menschen - starke Wirkung Wie Sie Präsenz zeigen und Gehör finden
Suomentanut: Kirsimarja Tielinen
Sivumäärä: 304 s. 

Maailmassa menestyvät tyypillisesti ne, jotka pitävät eniten melua itsestään. Kuitenkin 30-50 prosenttia ihmisistä on introvertteja. Hekin voivat menestyä - muuttumatta toisenlaisiksi.

Kirja auttaa introverttia selvittämään:
  • 10 ydinvahvuutta ja miten hyödyntää niitä elämässä, uralla ja ihmissuhteissa
  • 10 haastetta ja miten voittaa ne
  • miten luoda uusia suhteita ja päihittää esiintymisjännitys
Kirja perustuu tuoreimpaan psykologiseen tutkimukseen ja on täynnä käytännönläheisiä ja helposti toteutettavia neuvoja. 

Oma arvioni: Tämä kansainvälinen bestseller on mielestäni todella tervetullut puheenvuoro introventtien puolesta. Intro- tai ekstroverttiydessä kysymys on ennen kaikkea ihmisten luontaisesta erilaisuudesta - ei huonommuudesta tai paremmuudesta toisiinsa verrattuna. Tunnustan ja tunnistan olevani introvertti, mutta en ole osannut ajatellakaan, että osa ominaisuuksistani olisivat juuri ko. ominaispiirteeseen liittyviä vahvuuksia. Nämä niin sanotut hiljaiset vahvuudet ohitetaan helposti myös esimerkiksi työelämässä ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Näin ollen seuraava Dolly Partonin aikoinaan lausuma "ohje" onkin varsin hyvä - ja tämän monipuolisen ja voimaannuttavan teoksen avulla sen noudattaminen on ainakin vähän helpompaa:

Ota selvää siitä, kuka olet - ja ole sitä määrätietoisesti!

Tosiasiahan on kuitenkin se, että myös meitä introvertteja tarvitaan tässä yhteiskunnassa ja mekin voimme menestyä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että pystymme hyödyntämään omia vahvuuksiamme - kuten rauhallisuutta, asioihin paneutumista ja analyyttista ajattelua ja voimme tyydyttää omia tarpeitamme, kuten oman rauhan ja yksinolon tarvetta. Näin ollen tämä kirja on hyödyllistä luettavaa ihan kaikille. Introverteille omien vahvuuksien löytämisen tueksi ja haasteiden voittamiseksi ja ekstroverteille ympärillä olevien hiljaisten ihmisten ymmärtämiseksi, ovat he sitten lapsia, puolisoita, ystäviä tai työkavereita. Sillä:

Hiljaiset ihmiset pyörittävät maailmaa.