David Mitchell: 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2018
Englanninkielinen alkuteos: What Really Works in Special and Inclusive Education - Using Evidence-Based Teaching Strategies (2014)
Suomentanut: Jussi Korhonen
Sivumäärä: 441 s.

Mistä tiedät, mihin opetus kannattaa perustaa? Mihin seikkoihin opettajan tulee kiinnittää huomiota opettaessaan ja suunnitellessaan opetusta? Mitä taitoja oppijoille on hyvä opettaa? Entä mitä koko kouluun liittyviä ja koulun ulkoisia asioita kannattaa ottaa huomioon? Ota käyttöön 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa!

Jotta kaikki voisivat oppia, opettajat tarvitsevat tapoja opetuksensa tehostamiseen. Teoksessa esitellään joukko tieteelliseen tutkimukseen perustuvia sovelluksia käytännön opetustyöhön. 

Oma arvioni: Myös meillä Suomessa on tarve kehittää sekä tutkimukseen perustuvaa opetusta että vahvistaa opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta, kuten professori Hannu Savolainen uusiseelantilaisen dosentti David Mitchellin teokseen kirjoittamissaan saatesanoissa toteaa. 

Mitchellin kirjassa esitellään lähtökohtaisesti erityisopetuksessa käytettyjä ja kansainvälisissä tieteellisissä tutkimuksissa toimiviksi osoittautuneita opetusmenetelmiä, mutta niitä voi käyttää kuitenkin kuka tahansa opettaja. Mielestäni tämän monipuolisen teoksen keskeisin anti onkin juuri siinä, että se auttaa meitä kehittämään kouluissamme ennen kaikkea hyvää yleistä tukea. Toisaalta kirja auttaa pedagogeja sisäistämään myös inklusiivisen kasvatusajattelun ydintä tarjoten monia lähestymistapoja siihen, miten luokan-, aineen- ja erityisopettajat voivat yhdessä huomioida jokaisessa luokassa oppijoiden ja heidän oppimisensa moninaisuutta, oppimisen haasteita ja vaikuttaa siten osaltaan siihen, kuinka yksilöllisiin tuen tarpeisiin voidaan vastata tehokkaan ja laadukkaan yleisopetuksen osana. 

Muun muassa edellä kuvatusta syystä tämä kirja on minusta hyödyllistä luettavaa kaikille opettajille ja muille opetuksesta kiinnostuneille, myös oppijoiden vanhemmille. Uskon teoksen toimivan hyvin myös käsikirjana niille, joita oppimis- ja opetustutkimus kiehtoo. Kukin tutkitusti toimiva tapa opettaa esitellään kirjassa lyhyesti ja keskeisiä asioita painottaen sekä taustalla olevasta tutkimusnäytöstä napakasti kertoen ja riskeistä varoittaen. Jokainen lukija voi sitten lähdekirjallisuuteen tutustumalla perehtyä tarkemmin itseään kiinnostaviin ja oman työnsä kannalta relevantteihin menetelmiin.

Opetustapoja on lukuisia, joten valinnanvaraa taatusti riittää nyt ja tulevaisuudessa. Mistä sitten voi tietää, mikä menetelmä vastaa milloinkin parhaiten oppijoiden tarpeisiin? Tämä teos tarjoaa osaltaan vastauksia tähän visaiseen ikuisuuskysymykseen. Jotta voimme tarjota kaikille oppijoille mahdollisuuksia oppimiseen, tarvitsemme riittävät taidot ja resurssit opettaa heitä. Omien taitojensa kehittämisen voi mainiosti aloittaa tähän inspiroivaan teokseen tutustumalla, mutta ei pidä todellakaan unohtaa niitä resursseja, joita näiden menetelmien onnistunut soveltaminen edellyttää - antakaamme siis oppimiselle riittävästi aikaa.
Tulkaa reunalle. Emme voi. Meitä pelottaa. Tulkaa reunalle. Emme voi. Me putoamme. Tulkaa reunalle. Ja he tulivat. Ja hän työnsi heitä. Ja he lensivät.

Näin David Mitchell siteeraa teoksensa lopussa ranskalaista runoilijaa Guillaume Apollinairea. Mielestäni lainaus kuvaa varsin osuvasti inklusiivisen opetuksen onnistumisen edellytyksiä. Yksin emme pärjää, mutta saadessamme tukea ja kannustusta toinen toisiltamme uskallamme yrittää ja huomaamme lopulta toivottavasti kykenevämme tarjoamaan laadukasta opetusta kaikille parantaen samalla myös erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden  elämänlaatua. Yhdessä voimme onnistua, jos uskallamme luottaa siihen, että siivet kyllä kantavat, kunhan hetki on oikea.