Jari Sinkkonen: Kiintymyssuhteet elämänkaaressa

Kustantaja: Duodecim
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 212 s.

Jari Sinkkosen uusin teos Kiintymyssuhteet elämänkaaressa vie lukijan kiintymyssuhteiden suurenmoisen kiehtovaan aiheeseen. Mikä on kiintymyssuhteiden merkitys lapsen ja nuoren kehitykselle, vanhemmuudelle ja ystävyys- ja seurustelusuhteille? Miten kiintymyssuhteet kehittyvät elämänkaaressa?
Ihmisen tarve saada läheisyyttä, turvaa ja lohdutusta ei rajoitu vauvaikään eikä edes lapsuuteen vaan jatkuu aina kuolemaan saakka. Vauva suojautuu vaaroilta pysyttelemällä hoivaajan lähellä. Tätä välttämätöntä suhdetta kutsutaan kiintymyssuhteeksi. Psykiatri John Bowlbym ja psykologi Mary Ainsworthin työstä on versonut satoja tutkimuksia, joiden perusteella on ymmärretty erokokemusten kauaskantoisia seurauksia. 

Varhain omaksutut sisäistetyt kiintymyssuhdemallit ovat psyykkisiä rakenteita, joilla on taipumus pysyä samanlaisina silloin, kun olosuhteetkin ovat samanlaiset. Turvallinen kiintymys voi muuttua turvattomaksi, jos elämä muuttuu epävakaaksi. Onneksi päinvastainenkin suunta on mahdollinen: turvattomasti kiintynyt ihminen voi löytää korjaavan suhteen jostakusta läheisestä - tai toisinaan terapeutista. 

Oma arvioni: Kirja kuvaa kiinnostavasti sitä, kuinka kiintymyssuhteet heijastuvat kaikkiin ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Kirjassa esitellään uutta tutkimustietoa muun muassa kiintymyssuhteeseen liittyvistä neurobiologisista ilmiöistä ja kiintymyssuhteiden turvattomuuden  yhteyksistä psykopatologiaan. Teoksessaan Sinkkonen kuvaa myös terapian merkitystä ja siinä sivutaan taiteiden, erityisesti musiikin merkitystä turvallisuustekijänä. Johdannossa Jari Sinkkonen luonnehtii tuoreinta teostaan näin:

Ehkä kyseessä on on "eine kurze Einleitung", suppea mutta hiukan venähtänyt johdanto suurenmoisen kiehtovaan aiheeseen.
Aihe on tosiaan varsin kiehtova ja tärkeä, tarvitsemmehan toinen toisiamme läpi elämän. Tämä kirja on kuitenkin paljon enemmän kuin pitkähkö johdanto. Aiheesta kiinnostuneelle lukijalle se tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen matkan kiintymyssuhteiden maailmaan vauva-ajasta vanhuuteen asti. Ja teoksen lähteisiin tutustuessa aiheeseen pääsee käsiksi vieläkin syvällisemmin. Suosittelen.