Irja Mikkonen & Anja Saarinen: Vertaistuki sosiaali- ja terveysalalla

Kustantaja: Tietosanoma
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 213 s.

Kun ihminen sairastuu, vammautuu tai kohtaa muun kriisin, ammattilaisten apu on usein välttämätöntä. Monessa ikävässä ja odottamattomassa tilanteessa hyötyä on myös vertaistuesta. Saman kokeneet vertaiset voivat antaa toivoa ja auttaa selviytymään.

Teos kuvaa, mitä vertaistuki on yksittäisen ihmisen kannalta, miten se toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä mitkä ovat sen yhteydet kasvatuksen kenttään. Keskeistä on ammattilaisten, vertaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö; se hyödyttää niin autettavia, auttajia kuin yhteiskuntaa. Teoksessa nostetaan esiin myös yhteistyön ongelmakohtia ja pohditaan, miten yhteistyötä voisi lisätä.

Oma arvioni: Tämä vertaistukea monipuolisesti sekä teoreettisella tasolla että käytännön esimerkein valottava teos on hyödyllistä luettavaa kaikille vertaistukitoiminnasta kiinnostuneille, niin vertaisille kuin sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisillekin. Kirjan keskeisimmän sanoman voi tiivistää siihen, että vertaistuessa on voimaa. Teoksessa pohditaan sekä vertaistuen historiaa että tulevaisuutta. Vertaistuen asema tulevassa sote-uudistuksessa askarruttaa kirjan kirjoittajia - eikä suotta. Uskon siihen, että vertaistuen merkitys ei tule ainakaan vähenemään, joten sen kehittämiseen kannattaa todella panostaa.