Jenny Kangasvuo, Jonna Pulkkinen & Katri Rauanjoki: Kotvimisen vallankumous

Kustantaja: Karisto
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 331 s.

Onko kalenteri täynnä ja post-it-laput loppuneet, vaikka muistettavia asioita on kirjoitettu niiden molemmin puolin? Syntyykö paniikki, kun mietit tekemättömiä tehtäviä? Tyypillinen reaktio on alkaa vältellä tehtäviä asioita - tätä kutsutaan suuren maailman tyyliin prokrastinoinniksi eli vetkutteluksi, vaikka tehtävien lykkäämisestä koituu enemmän harmia kuin hyötyä. Mitä jos kyseessä olisikin kotviminen? Kotviminen on ajankäytön taidetta, jonka avulla hankittu lisäaika syventää ajattelua ja luo tilaa uusille oivalluksille. 

Kotvimisen vallankumous on ensimmäinen suomalainen prokrastinaatiota käsittelevä tietoteos. Se muistuttaa prokrastinaation olevan yksilön haitallisen piirteen tai tavan sijasta laaja ilmiökenttä. Nykyisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä korostetaan tehokkuutta ja tuottavuutta pohtimatta lainkaan, mitä nämä käsitteet sisältävät. Kirja muistuttaa, että tehokkuus vaatii myös lepoa, mietiskelyä ja joutilaisuutta - kotvimista. 

Kotvimisen vallankumous näyttää, että prokrastinaation yksi osa, kotviminen, on hyödyllistä ihmiselle itselleen sekä työn sisällölle ja tulokselle. Kirja esittelee käytännön kotvimisvinkkien ja luovan työn ammattilaisten vertaistuen lisäksi myös kokonaisvaltaisemman filosofian, joka haastaa suorittamiskulttuurin ja jatkuvan tehokkuuden vaatimuksen. Teos tarkastelee myös suomalaisia saavutuksia Nokiasta ja peruskoulusta aina joulupukkiin saakka. Onko kotviminen ollut menestyksemme salaisuus ja tuleeko se nostamaan meidät uudestaan maailmankartalle?

Oma arvioni: Tämä kirja yllyyttää lukijoitaan kapinoimaan jatkuvaa tehokkuuden ihannointia vastaan. Se kannustaa meitä ottamaan omaa elämäämme paremmin hallintaamme. Kysymys ei kuitenkaan ole yksinkertaisesta metodista, joka poistaa elämästä kiireen. Kotviminen voidaan nähdä muun muassa henkilökohtaisten keinojen varastona, jonka avulla voimme nousta niin aikatauluja, kiireen tunnetta kuin stressiäkin vastaan. Jotta kotviminen voisi onnistua, meidän tulee uskaltaa epäillä. 

Seuraava sitaatti tiivistää mielestäni mainiosti tämän vanhoja ajattelumalleja haastavan kirjan keskeisen sanoman:
"Hyvä kotviminen on ajattelua, valmistelua, hautomista. Näennäinen joutilaisuus elämässä voi johtaa poluille. joita ei muuten löytäisi."
Kirjan luettuani vakuutuin siitä, että tarvitsemme kotvimisen vallankumouksen. Asiaan perehtyminen kannattaa aloittaa tästä kirjasta, josta löytyy kiinnostavia esimerkkejä onnistuneesta kotvimisesta.