Kari Raivio: Näytön paikka - Tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 285 s.

Modernissa informaatiotulvassa on hankala suunnistaa. Internetin ansiosta tietoon on helppo päästä käsiksi, mutta sen laadusta ei ole takeita. Mediassa pinnalle nousevat koukuttavat klikkiotsikot, ja valeasiantuntijoita tai perättömiä väitteitä voi olla vaikea erottaa tutkitusta tiedosta. Tiede on itseään korjaava prosessi, jossa aiemman tutkimuksen tulokset saatetaan joskus uuden tutkimuksen perusteella kumota. Tästä huolimatta - tai juuri siksi - tutkimustieto on paljon tukevampi pohja päätöksenteolle kuin mutu-uskomukset, omia intressejään ajavien tahojen yksipuoliset tulkinnat tai suoranaiset valheet.

Näytön paikka kuvaa asiantuntevasti tutkitun tiedon ja todisteiden käyttöä esimerkiksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa sekä lääketieteellisten hoitojen ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Se tarkastelee tieteellisen tiedon luotettavuuden kriteereitä tarttuen myös tutkimuksen varjopuoliin: tulosten vääristelyyn, sepittämiseen ja plagiointiin. 

Tutkimustieto muuttaa yhteiskuntia, yritysmaailmaa ja ihmisten elämää. Siksi on tärkeää, että sen merkitys tunnustetaan ja että se kulkee tiiviisti mukana tulevaisuutta rakennettaessa.

Oma arvioni: Tämän tiedon luonnetta informatiivisesti ja monipuolisesti valottavan uutuusteoksen lukemisen jälkeen on jälleen hieman helpompaa löytää luotettavaa tieteellistä tietoa ja tunnistaa klikkiotsikoita tai valeuutisia. Suosittelen tätä kirjaa lämpimästi kaikille tutkimuksen maailmaan sukeltaville opiskelijoille, mutta myös kaikille muillekin, joita tietotulva välillä hengästyttää ja päätöksenteko kaikenkarvaisten tiedonmurusten varassa pelottaa. Kirja tarjoaa lukijalle paljon perusteltuja näkemyksiä  näyttöön eli tieteelliseen tietoon perustuvan  tutkimuksen ja muun toiminnan kehittämisen tueksi. Tämä kirja osoittaa selkeästi sen, että luulo ei ole tiedon väärti. Teoksessa pohditaan kiinnostavasti myös maalaisjärjen ja tekoälyn suhdetta tulevaisuudessa. 

Jos haluat avartaa ajatteluasi, lue Näytön paikka.