Markku Ojanen: Hyvinvoinnin käsikirja

Kustantaja: Kirjapaja
Julkaisuvuosi: 2011 (1. taskukirjapainos)
Sivumäärä: 224 s.

Onnen aakkosia

Pyrimme parantamaan hyvinvointiamme monin tavoin, esimerkiksi liikunnalla, syömällä ja monenlaisilla hoitomuodoilla. Eri keinoilla on erilaisia vaikutuksia, ja myös vaikutusten kesto vaihtelee. Miten hyvinvointiaan ja onnellisuuttaan sitten kannattaisi edistää? Millä keinoilla vaikkapa mielialaa pitäisi yrittää kohottaa? Entä voitaisiinko yhteisöjen tai vaikkapa kokonaisten kansakuntien onnellisuutta kohentaa jollain tavoin? 

Markku Ojanen selvittää teoksessaan erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Hyvä uutinen on se, että hyvin monenlaiset hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät keinot ja menetelmät ovat osoittautuneet tuloksekkaiksi. Voimme valita itsellemme parhaat keinot tarpeidemme ja tavoitteidemme mukaan. 

Oma arvioni: Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen tunnetaan myös "onnellisuusprofessorina", Hänen mukaansa on luonnollista, että elämän kolhiessa ihmismieli suorastaan janoaa järkevää selitystä. Jos sellaista ei löydy, on vaikeuksia entistä vaikeampi kestää. Mitä enemmän pahoinvointia on, sitä todennäköisemmin sen vähentämiseen tarvitaan ulkopuolista apua. On lohdullista tietää, että vaikeiden traumaattisten kokemusten jälkeen on mahdollista kasvaa ja jopa kukoistaa. Samalla on kuitenkin hyvä tiedostaa, että eri hoitokeinojen vaikutukset eivät ole koskaan samanlaisia kaikilla ihmisillä, sillä reagoimmehan asioihin varsin yksilöllisesti; toinen hyötyy terapiasta, toinen saa iloa liikunnasta.  Mutta paraskaan lääke tai terapia ei auta jokaista ihmistä. Paljon on kiinni siitäkin, olemmeko motivoituneita edistämään hyvinvointiamme ja miten uskomme eri tekijöihin siihen vaikuttavan. Joku nauttii hyvästä ruuasta siinä missä joku toinen saa voimaa rukouksesta. 

On ymmärrettävää, että tuloksellinen aktiivisuus, mitä se sitten kullekin onkaan, lisää yksilön hallinnan tunnetta. Markku Ojasen mukaan tutkimukset ovat osoittaneet senkin, että tietoisuus mahdollisuudesta auttaa muita lisää mielekkyyden kokemista ja rentoutuminen rauhoittaa myös mieltä. Meidän olisi hyvä oppia oivaltamaan asioita uusista näkökulmista, sillä se edistää hyvinvoinnin kokemista. Jokainen meistä on ainakin toivottavasti myös omakohtaisesti huomannut sen, kuinka toisilta ihmisiltä saatu myötätunnon osoitus lievittää pahaa oloa ja auttaa jaksamaan. Jo yksikin arvostava kohtaaminen voi olla merkittävässä asemassa vieraantumisen torjumisessa. 

Hyvinvointi- ja onnellisuustutkimusten tuloksia monipuolisesti valottavan kirjansa keskeisen "ohjeen" Ojanen kiteyttää osuvasti näin: 
"(…) Roomaan on monta tietä, eikä omille puutteille ja vaikeuksille kannata antaa periksi. Monenlaista apua on tarjolla ja yllättävän paljon apua löytyy myös oman mielen sisältä, jos vain halua muutokseen riittää."