Vappu Taipale: Rakas lapsi, Muistoja & ymmärrystä kasvamisesta

Kustantaja: Into
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 233 s.


Vappu Taipale on vuosikymmenten aikana osallistunut lasten maailmaan poliitikkona, lastenpsykiatrina, äitinä ja isoäitinä sekä rauhanliikkeen toimijana. Rakas lapsi -kirjassa hän kokoaa yhteen tutkimustietoa ja kokemuksiaan muun muassa äitiydestä, isyydestä ja päivähoidosta sekä tyttöjen ja poikien rooleista. Nyt eletään tietoyhteiskuntaa, jonka kehityksessä suomalaiset lapset ovat vauvaiästä asti mukana. Mutta olemmeko tulleet viisaammiksi kuin ennen? 

Oma arvioni: Vappu Taipaleella on pitkäaikainen ja monimuotoinen kokemus lasten aseman puolustamisessa ja rauhan edistämisessä. Hänen sanoissaan on viisautta ja inhimillistä lämpöä. Tuoreessa teoksessaan Taipale puhuu muun muassa lasten ainutkertaisuudesta, ihmisyyden moni-ilmeisyydestä ja sotien järjettömyydestä. Minua viehätti erityisesti tapa, jolla asioita tarkasteltiin samanaikaisesti sekä yksityisellä että yleisemmällä tasolla.

Vaikka monia ongelmia on pystytty ratkaisemaan, paljon työtä on vielä tehtävänä. Meillä on aihetta sekä murheeseen että iloon. Vappu Taipale tiivistää erään suuren  ilonaiheen kirjansa lopussa näin:
"Koskaan maailmassa ei ole ollut niin paljon kuin nyt lapsia, joita rakastetaan ja joista huolehditaan. Tämän päivän lapsilla on maailma edessään ja rikas sisäinen maailma itsessään."
Tämä näkemys on täynnä toiveikkuutta. Todellisuutta kaunistelematta kirjassa valetaan muutenkin uskoa siihen, että huominen voi olla tätä päivää parempi, jos solidaarisuutta vielä löytyy. Rakas lapsi on kirja, joka ikään kuin pakottaa lukijansa sekä ajattelemaan että tuntemaan - lempeästi mutta kuitenkin jämäkästi. Siinä onkin piirre, joka ainakin minulle on vahva merkki kirjan aidosta vaikuttavuudesta. Siksi suosittelen tähän hienoon teokseen tarttumista sydämellisesti sinullekin.