Veikko Launis: Ihmisarvo

Kustantaja: Vastapaino
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 322 s.

Mitä ihmisyys tarkoittaa? Entä pitäisikö ihmisyyttä kohdella erityisellä moraalisella kunnioituksella? Kirjan tarkoituksena on selventää ja rikastaa ajatusta ihmisarvosta ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Teos pureutuu ihmisarvon kysymykseen arvoteoreettisella, normatiivisella ja käytännöllisellä tasolla. 

Mitä käytännöllisiä seurauksia ihmisarvon kunnioittamisella on? Yksi toiminta tai kohtelu on ihmisarvoa kunnioittavaa ja toinen taas sitä loukkaavaa tai vahingoittavaa. Voidaanko kaikki moraalin velvoitteet - kuten esimerkiksi ihmisoikeudet - perustaa tai palauttaa ihmisarvon kunnioittamisen vaatimukseen?

Kirja puolustaa normatiivisen etiikan tulkintaa, jota voi kutsua arvokkuusetiikaksi eli dognitismiksi. Teos on tarkoitettu tutkimuskäyttöön, oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ynnä inspiraatioksi opettajille.

Oma arvioni: Jos haluat pohtia monipuolisesti, mihin ihmisarvo pohjautuu ja mitä kaikkea sillä oikein tarkoitetaan, sinun kannattaa tutustua Turun yliopiston lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launiksen tuoreeseen ihmisarvon monilukuisuutta ja moninaisuutta valaisevaan tietokirjaan. Se saa lukijan miettimään myös omia näkemyksiään ihmisoikeuksien universaalista, yhtäläisestä, ensisijaisesta ja ylivertaisesta luonteesta. Teoksessa huomiota saavat niin psykopatia, rotusyrjintä kuin eutanasiakin - ilmiöt, jotka asettavat monet ihmisarvoon liittyvät kysymykset ikään kuin kaltevalle pinnalle.

Vaikka etenkin usko ihmisoikeuksien jakamattomuuteen joutuu välillä kovalle koetukselle, haluan kuitenkin uskoa Launiksen (2018, 273 - 274) sanoihin:
"Käytännöllinen järki voi onnistua valaisemaan ihmisoikeuksia vielä silloinkin, kun poliittiset päätöksentekijät ovat antaneet periksi ja sammuttaneet lyhtynsä."