Helena Jaakkola: Valitse innostus - Voimakirja sosiaalialalle

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 217 s.

Sosiaalialan työstä ja alan ammattilaisista puhutaan liian harvoin innostumisen näkökulmasta. Myös sinulla on oikeus olla motivoitunut ja innostunut. Innostus antaa energiaa, hyvää tekemisen meininkiä ja mielekkyyttä työhön. 

Tämä voimakirja antaa vahvistusta ja kannustavia esimerkkejä omalle työuralle - olipa se vasta alkuvaiheessa tai lähempänä eläkeikää. Lisäksi useat sosiaalialan ammattilaiset jakavat kirjassa ajatuksiaan siitä, mikä heidät on tuonut alalle, mikä heitä motivoi ja mitä kaikkea hyvää työssä on saatu aikaan. Kirja tuo näkyväksi ne pienet ja suuret ihmeet, joita sosiaalialalla tehdään joka päivä.

Näiden oivallusten myötä voi nähdä uusia mahdollisuuksia myös silloin, kun epäilys työn mielekkyydestä iskee. Kirja rohkaiseekin lukijaa käyttämään omaa potentiaaliaan, löytämään piilossa olevat kyvyt sekä kehittämään niitä työuran eri vaiheissa. Kirjan tehtävät ja testit auttavat jäsentämään omia ajatuksia. 

Helena Jaakkola on pitkän linjan toimittaja, joka on kirjoittanut lähes 30 vuotta sosiaalialan työstä, alan ammattilaisista, työoloista ja edunvalvonnasta.

Oma arvioni: Sosiaalialalla tehdään todellakin työtä, jolla on väliä. Kysymys on laaja-alaisesta muutos- ja ihmisoikeustyöstä, jota tehdään niin rakenteissa, yhteisöissä kuin henkilökohtaisesti asiakkaiden kanssakin. Työn monipuolisuus ja ennalta-arvaamattomuus kiehtovat, ja palkitsevinta on usein nähdä se, kuinka ihmisten toimijuus vahvistuu ja he selviytyvät haastavissa elämäntilanteissa. Sosiaalialalla tehdään siis voimaannuttavaa työtä. Työtä, jolla on aidosti merkitystä. Juuri tämä piirre auttaa työntekijöitä jaksamaan ajoittain hyvinkin raskaissa töissä. Mutta toki jokaisen sosiaalialalla toimivan on pidettävä huolta myös omista voimavaroistaan,sillä vain hyvinvoiva työntekijä pystyy auttamaan muita. Siksi alan resursseihinkin tulee kiinnittää huomiota koko ajan.

Alan ongelmista on puhuttu paljon, mutta jospa puhuttaisiin välillä myös sen innostavuudesta. Siihen tämä sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia monipuolisesti valottava tuore tietokirja tarjoaa oivan mahdollisuuden. Minä innostuin, toivottavasti sinäkin!

Kasvatustieteilijänä ja myös sosiaalityöntekijäksi kouluttautuneena suositttelen kirjaa lämpimästi kaikille niille alalla oleville, jotka kaipaisivat työhönsä lisää innostusta ja niille, jotka pohtivat, voisiko sosiaaliala olla heille juuri se ala, jonka parissa luoda innostava työura.