Juho Norrena: Oman oppimisen kapteeni

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 245 s.

Jotkut omaksuvat ohjeet ja sovitut säännöt kerrasta. He keksivät vaihtoehtoisia tapoja päästä tavoitteisiin ja osaavat hyödyntää omia ja muiden vahvuuksia. Toiset vaativat enemmän ohjausta. He tuntuvat odottavan muiden aloitteita ja unohtavan jatkuvasti, mitä oltiinkaan tekemässä ja miksi.

Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa: perinteisessä ja modernissa pedagogiikassa sekä kaikessa siltä väliltä. Se on myös avain hyvinvointiin ja hyvään elämään aikuisiällä. Oppimista ei kuitenkaan tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla, jos toiminnassa edellytetään liian haastavia taitoja. Siksi itseohjautuvuudessa tarvitaan keskeisenä työtapana opettajajohtoisuutta.

Tässä kirjassa tarjoillaan tiivistetty teoriatausta itseohjautuvaan oppimiseen ja tukku itseohjautuvaa oppimista edistäviä tehtäviä. Tehtävät on rakennettu eri ikätasoille sopiviksi varhaiskasvatuksesta aikuisiin.

Oma arvioni: Itseohjautuvuus on oleellinen osa oppimista, ja opettajan tehtävänä on toimia oppijoiden itseohjautuvuuden vahvistajana. Juho Norrena kuvaa kirjassaan monipuolisesti ja havainnollisesti, mistä tässä monivaiheisessa ja useita osatekijöitä sisältävässä prosessissa on kysymys. Itseohjautuvuus on ennen kaikkea yksilön ominaisuus, jota voidaan oppia. Itse asiassa itseohjautuvuus elää ja kehittyy koko ajan.  Vaikka tästä kiinnostavasta ilmiöstä on puhuttu jo pitkään, itseohjautuvuuteen liittyy edelleen myös monia virheellisiä käsityksiä, joita tässä teoksessa korjataan. 

Norrenan (2019, 30) mukaan jokainen meistä on siis oman oppimisensa kapteeni. Tämä on mielestäni kiehtova ajatus. Jokaisella on oma paattinsa, jolla seilaamme ollen itse vastuussa siitä, kuinka veneemme etenee. Voimme tukea ja auttaa toinen toisiamme, mutta jokaisen on kuitenkin väistettävä karit ihan itse. Jotta voimme ohjata veneemme määränpäähän, meillä tulee olla kykyä havainnoida ympäristöä ja ymmärrystä tapahtumien syistä ja seurauksista. Meidän on myös muistettava, mitä aiemmin on tapahtunut. 

Tähän tuoreeseen kirjaan jokaisen oppimisesta kiinnostuneen henkilön kannattaa tarttua ainakin kerran, on tavoitteena sitten omien "seilorintaitojen" kehittäminen tai toisten kapteenien tukeminen.