Matti Keinänen & Minna Martin: Mieli meissä - Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin

Kustantaja: Kirjapaja
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 277 s.

Mielentäminen on taito, jota kannattaa opetella

Tunteilla, ajatuksilla ja uskomuksilla on tärkeä merkitys kaikessa vuorovaikutuksessa ja käyttäytymisessä. Mitä paremmin hahmotamme toimintaamme vaikuttavia tekijöitä, sitä monipuolisemmin ymmärrämme itseämme, toisia ihmisiä ja tapaamme toimia. 

Kykyä ymmärtää mielen sisältöjä ja niiden vaikutuksia itsessä ja toisessa kutsutaan mielentämiseksi eli mentalisaatioksi. Se on taito, jota tarvitaan tunteiden säätelyssä ja vuorovaikutustilanteissa niin kotona kuin työpaikoillakin. Yksilöiden lisäksi myös yhteisöt hyötyvät mielentämisen taidosta. 

Mieli meissä esittelee monipuolisesti mielentämisen merkityksiä ja tarjoaa hyödyllisiä keinoja mielentämiskyvyn kehittämiseen. Toimivasta mielentämiskyvystä on hyötyä arjessa ja elämän poikkeustilanteissa. Mielentäminen vahvistaa sekä itseymmärrystä että kykyä kohdata ristiriitoja.

Oma arvioni: Tämä uutuuskirja vie lukijansa kiehtovalle matkalle ihmismielen saloihin. Mielentäminen on tärkeä taito ihan jokaiselle meistä, sillä mitä paremmin opimme hahmottamaan toimintaamme vaikuttavia tekijöitä, sitä monipuolisemmin ja syvällisemmin voimme ymmärtää sekä itseämme että toisia ihmisiä ja sitä, miksi kukin toimii siten, kun toimii. Tämä taito on hyödyksi, sillä asioilla on aina eri puolia, joten on hyödyksi oppia tarkastelemaan niitä eri näkökulmista. Se auttaa meitä asettumaan myös toisten ihmisten asemaan.

Kirjan kirjoittajat, Matti Keinänen ja Minna Martin, ovat mentalisaatioterapian uranuurtajia Suomessa, joten he tietävät hyvin, mistä kirjoittavat ja osaavat lähestyä aihetta lukijaystävällisesti. Toki psykologiaa tuntemattomalle teksti saattaa olla paikoin hieman liian tieteellistä. Kirja tarjoaa kuitenkin teoreettisen tiedon ohella myös runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joten niiden avulla kuka tahansa voi kehittää omaa mielentämisen taitoaan. Kannattaa kokeilla.