Elina Nivala & Sanna Ryynänen: Sosiaalipedagogiikka - Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 422 s.


Eriarvoisuus yhteiskunnassa lisääntyy, ja monet kokevat itsensä osattomiksi ja ulkopuolisiksi. Jatkuvasti kiristyvä tehokkuuden tavoittelu uhkaa niin sivistykseen tähtäävää kasvatusta kuin sosiaalista ja ekologista hyvinvointiakin.

Näiden ilmiöiden vastavoimaksi asettuu sosiaalipedagogiikka, joka vastustaa välineellistyvää kasvatusajattelua sekä pyrkii yhteisöllisempään ja yhteiskunnallisempaan kasvatukseen. Päämääränä on rakentaa oikeudenmukaisempi ja inhimillisempi yhteiskunta.

Sosiaalipedagogiikka sukeltaa syvälle alan juuriin ja luo laajan katsauksen sen eri suuntauksiin sekä teoreettisesta että käytännöllisestä näkökulmasta. Lukija pääsee tutustumaan niin alalla vaikuttaneisiin ajattelijoihin kuin käytännön toimintaankin.

Tämä perusteos rakentaa teoreettista ymmärrystä mutta antaa myös konkreettisia työvälineitä sosiaalipedagogiseen toimintaan muun muassa kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja kulttuurialalle. Se kutsuu keskusteluun myös sosiaalipedagogiikan lähitieteenalat sekä kaikki ne, joita kiinnostaa yhteiskunnan muuttaminen paremmaksi.

Oma arvioni: Tämä tuore tietokirja valottaa sekä sosiaalipedagogiikan tietoperustaa että sen käytännön soveltamismahdollisuuksia monipuolisesti ja lukijaystävällisesti niin historiaa tarkastellen kuin tulevaisuutta miettien.

Kirjan lukemisen jälkeen on ainakin jonkin verran helpompaa vastata kysymykseen, mitä kaikkea sosiaalipedagogiikka oikein onkaan - vaikka yksinkertaista vastausta siihen ei voi antaakaan, sillä sosiaalipedadagogiikan olemuksellinen moninaisuus on kiistatonta.  Sen taustalta voidaan löytää monenlaisia teoreettisia tulkintoja, sen käsitteelliset rakennusainekset ovat moninaiset samoin kuin sen erilaiset toteutusympäristötkin.  Jo nimensä mukaisesti sosiaalipedagogiikassa yhdistyy sosiaalinen ja pedagoginen näkökulma. Tiivistetysti luonnehtien kyse on monia mahdollisuuksia tarjoavasta tieteenalasta ja käytännön työn kentästä, jossa tavoitteena on muun muassa itseensä luottava, toimiva ja osallistuva yksilö, yhteisöllisyyden vahvistuminen ja aiempaa tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta.  


Kirjan sivuilta välittyy kuva ajattelu- ja toimintatavasta, jolla on paljon annettavaa ainutlaatuisten ja yhteisöllisten yksilöiden hyvinvoinnin edistämisessä ja kaikin puolin inhimillisemmän yhteiskunnan kehittämisessä sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Jos yhteiskunnassa vallitsevat epäoikeidenmukaisuudet suututtavat ja maailman parantaminen kiinnostaa, on tämä kirja ehdottomasti lukemisen arvoinen. Suosittelen.