Katja Mäntylä, Jaana Toomar & Marianne Reukauf: Graka kaulassa - Gradun ja kandin tekijän selviytymisopas

Kustantaja: Finn Lectura
Julkaisuvuosi: 2013
Sivumäärä: 64 s.


Graka kaulassa – Gradun ja kandin tekijän selviytymisopas on käytännöllinen ja hyödyllinen perusteos jokaiselle ensimmäistä tutkielmaansa tekevälle opiskelijalle. Teoksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: Tutkielman aiheen valinta, lähteiden etsiminen, lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen, sopivan aineistonkeruumenetelmän ja analyysimenetelmien valitseminen sekä tutkielman raportointi.

Laajan tieteellisen tutkielman aikaansaaminen vaatii usein erilaista orientoitumista ja työskentelytapaa kuin aiemmat opinnot. Tämä kirja auttaa opiskelijaa pääsemään tavoitteeseensa selkeiden ja konkreettisten ohjeiden ja neuvojen avulla.

Oma arvioni: Suosittelen tätä käytännönläheistä ja helppolukuista kirjaa kaikille tutkimuksen tekemistä harjoitteleville. Opas tarjoaa monia hyödyllisiä vinkkejä muun muassa siihen, mistä oman tutkimusaiheen kannalta relevantteja lähteitä voi löytää ja kuinka niitä kannattaa hyödyntää. Se kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi senkin, millainen on hyvä tutkimussuunnitelma ja selkeä tutkimusraportti. Kirjasta saa apua myös siihen, kuinka kirjoitusjumista pääsee eroon, jos sellainen pääsee matkan varrella yllättämään.  

Tutkimuksen tekeminen on paljolti nimenomaan kirjoittamista ja lukemista, joten pitääkö sitä vielä opaskirjojakin lukea? No, suositeltavaa se ainakin on. Ja tässä kyseisessä teoksessa on se hyvä puoli, että muutamaan kymmeneen sivuun on tiivistetty oleellisia asioita, jotka auttavat tutkimusprosessin hallinnassa ja sen loppuun saattamisessa, joten opiskelijoiden luku-urakkaa Graka kaulassa -oppaaseen tutustuminen ei mainittavasti lisää.