Sanna Sinikallio (toim.): Terveyden psykologia

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 316 s.

Useimmat suomalaiset nimeävät terveyden yhdeksi tärkeimmäksi arvokseen. Monien terveysongelmat olisivat ratkaistavissa muuttamalla terveyskäyttäytymistä — liikkumalla enemmän, vähentämällä tupakointia ja alkoholin juomista, syömällä suositusten mukaan, nukkumalla itselleen riittävästi sekä noudattamalla sairauksien hoitoon saatuja hoito-ohjeita. Miksi emme kuitenkaan aina toimi näin?

Nykyisin ihmisen oman toiminnan merkitystä terveyden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä korostetaan jatkuvasti. Yksilölliset käyttäytymisvalinnat ovat kuitenkin vain pieneltä osin tietoisia, rationaalisia ja harkittuja. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat toimenpiteet ovat tehokkaimmillaan silloin, kun ne perustuvat tieteelliseen teoriapohjaan ja tutkittuihin terveyden edistämisen menetelmiin sekä ovat yhdenmukaisia ihmisen omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien kanssa.

Teos on käytännöllinen katsaus terveyspsykologian perusteisiin ja sovelluksiin. Vaikka terveyspsykologian mielenkiinnon kohteena voi olla sekä fyysinen terveys että mielenterveys, kirjassa ei tarkastella mieltä tai kehoa toisistaan erillisinä ulottuvuuksina. Teoksen tavoitteena on tehdä näkyväksi terveyden psykologian moniulotteisuutta ja tarjota lukijalle tiedeperustaisia, teoreettisia ja käytännöllisiä työkaluja terveyden edistämiseen.

Oma arvioni: Tämä tuore tietokirja tarjoaa lukijalle monipuolisen katsauksen lukuisiin kiinnostaviin terveyspsykologian kysymyksiin: Miten geenit vaikuttavat käyttäytymiseemme, millainen on kehon ja mielen suhde, kuinka terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa, ja mikä on digitaalisten palveluiden rooli siinä? Kirjassa käsitellään myös muun muassa stressiä, pitkäaikaissairauteen sopetumista ja unettomuutta. Lisäksi huomiota saavat niin kivun, syömiskäyttäytymisen kuin liikunnan psykologiakin.  Kirjan keskeisin ja monissa kirjoituksissa esiin tuleva viesti on se, että terveydessä on kyse paljon muustakin kuin sairauksien puuttumisesta ja, että hyvinvoinnin kokeminen on aina yksilöllistä. 

Suosittelen kirjaa kaikille edellä mainituista kysymyksistä kiinnostuneille.