Aki Luostarinen & Juuso Henrik Nieminen: Arvioinnin käsikirja

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 390 s.

Arviointi on mustaa ja valkoista! Ehei — kouluissa on mahdollista hyödyntää koko arviointimenetelmien värikirjoa! Monipuolisesti toteutettu arviointi ohjaa kestävästi niin opettajan työtä kuin oppijan arviointitaitojen kehittymistä.

Arviointi on opettajan tärkein työkalu! Arviointimenetelmät voidaan käsittää työkaluiksi, mutta oikeastaan arviointi kytkeytyy yksittäisten menetelmien valitsemista laajemmin kaiken opetuksen suunnitteluun. Arvioinnilla on väliä, sillä se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti opiskeluun ja käsitykseen itsestä oppijana — ja siten myös oppimiseen.
Arviointia ei suinkaan kannata suunnitella yhdessä! Parhaimmillaan arviointi syntyy yhteisen arviointikulttuurin kehittämisestä ja yhdessä tekemisestä. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä yksin!

Oma arvioni: Arviointi on yksi tämän hetken kuumimmista perunoista koulumaailmassa, eikä syyttä. Se on oleellinen osa opettajan työtä ja vaikuttaa monin tavoin oppilaiden elämään ja heidän käsitykseensä itsestään oppijana. Opettajien on hyvä muistaa, että arviointi on aina myös vallankäyttöä, joten siihen ei voi missään nimessä suhtautua kevyesti. Tämä tuore tietokirja valottaa kiinnostavasti ja monipuolisesti arvioinnin eri sävyjä ja kannustavan ja oikeudenmukaisen arvioinnin haasteita ja mahdollisuuksia. Arviointia voidaan toteuttaa myös vertais- tai itsearviointina - ja nämäkin arviointitavat saavat tässä yleistajuisesti kirjoitetussa teoksessa osansa. 

Itseäni ilahdutti kovasti se, ettei erityispedagogiikkaa ja tuen tarpeessa olevia oppijoitakaan ole arviointia eri puolilta tarkasteltaessa unohdettu. Tästä voimme varmasti kiittää inklusiivista pedagogiikkaa, joka pyrkii siihen, että kaikenlaiset oppijat voivat saada onnistumisen kokemuksia yhdessä toisten kanssa. 

Suosittelen  Arvioinnin käsikirjaa todella lämpimästi kaikille arviointityötä tekeville opettajille. Kirja on silmiä avaavaa ja inspiroivaa luettavaa riippumatta siitä, ovatko oppilaat lapsia, nuoria vai aikuisia. Uskon tämän kirjan tarjoavan paljon pohdittavaa ihan jokaiselle opettajalle. Se antaa arvokkaita ideoita oman toiminnan reflektointiin ja auttaa ymmärtämään ohjaavan, oppimista edistävän ja kannustavan arvioinnin merkitystä. Tämä kirja osoittaa erinomaisesti, kuinka moniulotteista ja -sävyistä arviointi parhaimmillaan onkaan. 

P.S. Tämä kirja herätti niin paljon ajatuksia, että tulen kirjoittamaan pidemmän tekstin kirjan teemojen tiimoilta jossain vaiheessa tuonne Luen. Koen. Kirjoitan. -blogini puolelle. Joten, jos arvioinnin tematiikka kiinnostaa, pysy "kanavalla".