Kirjaesittely: Irina Holman Takaisin elämään - Uusin tieto masennuksesta ja siitä toipumisesta

Kustantaja: Minerva
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 128 s. 

Suomessa masennus on tänä päivänä yleisin mielenterveyden häiriö, sillä noin viidesosa väestöstä sairastuu siihen jossain vaiheessa elämää - naiset lähes kaksi kertaa useammin kuin miehet. Ihmisen mieltä voivat järkyttää monenlaiset psykososiaaliset ja biologiset tekijät.  Masennusta on esiintynyt aina, mutta ennen meillä ei ole ollut samalla tavalla aikaa potea sitä kuin nykyään. Tänä päivänä mielenterveys nähdään tärkeänä osana hyvinvointia  ja se katsotaankin asiaksi, johon meillä jokaisella on oikeus. Karkeasti ajatellen masennusta ja ahdistusta voidaan pitää onnellisuuden vastakohtina. 

Tässä tuoreessa tietokirjassa lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri Irina Holma esittelee kattavasti masennuksen eri muodot ja alalajit sekä nykyisin käytössä olevat uusimmat hoitomuodot. Kirjan keskeisenä sanomana onkin, että masennusta voidaan hoitaa ja siitä on mahdollista toipua. Lääkkeillä on mahdollista helpottaa masentuneen henkilön oloa, ja erilaisilla terapioilla mielen solmuja pystytään avaamaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa oireet tunnistetaan ja hoito aloitetaan, sitä parempia tuloksia yleensä saadaan. Mutta hoitoon pääseminen ei siltikään ole itsestään selvää. Se vaihtelee edelleen valitettavasti esimerkiksi paikkakunnittain, vaikka niin ei tietenkään saisi olla. Tulemme harvoin ajatelleeksi, että jokainen yhteiskunnassamme tehty poliittinen ratkaisu vaikuttaa osaltaan siihen, millaisiksi ihmisten mielet kehittyvät. Masennuksen hoitoon on siis syytä panostaa sekä taloudellisesti että tieteen saavutuksia hyödyntäen. Tieteellä ja teknologialla kun on paljon annettavaa masennuksen hoidolle ja tämän monimuotoisen ja vaikutuksiltaan yksilöllisen ilmiön ymmärtämiselle myös tulevaisuudessa.  

Kirjan kiinnostavinta antia olivat mielestäni kliinisestä hoitotyöstä ja elävästä elämästä poimitut tapauskuvaukset, joissa tuoreet tutkimustulokset konkretisoituivat. Holma pyrkiikin kuvaamaan masennuksen taustatekijöitä, ilmenemismuotoja ja hoitokeinoja mahdollisimman kansantajuisesti onnistuen siinä minusta varsin hyvin. Tämä tietokirja on hyödyllistä luettavaa kaikille mielenterveydestä ja sen edistämisestä kiinnostuneille. Kirjassa on myös erilaisia "mittareita", joiden avulla lukijat voivat arvioida oman mielensä tilaa.