Maaretta Tukiainen: Tärkeintä tänään - Näin saat vähemmällä enemmän

Kustantaja: Tuuma-kustannus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 143 s.

Tänään on hyvä päivä, juuri tänään. Ei huomenna tai ylihuomenna vaan tänään. Tänään on se päivä, jota olet odottanut.

Tärkeintä tänään on kirja, jossa elämää tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: koko elämän, yksittäisen viikon sekä päivittäisen toiminnan tasolta. Kirja tuo esiin näiden kolmen näkökulman taustalla olevan ajattelumallin, minimalismin, jonka avulla omaa elämää on mahdollista jäsentää niin, että siihen tulee lisää selkeyttä, tuloksellisuutta ja merkitystä.

Koska suurimmalla osalla ihmisistä on liikaa kaikkea, minimalismin soveltaminen elämään auttaa lisäämään siihen selkeyttä ja rauhaa. Kun karsii pois sen, millä ei ole merkitystä, jää tilaa ja aikaa sille, millä on merkitystä.

Minimalismin perusajatuksen mukaan vähemmän on enemmän. Kirja valottaa minimalistisen ajattelun syntyhistoriaa sekä esittää kymmenkohtaisen toimintamallin, jonka avulla kuka tahansa voi soveltaa minimalismia omaan elämäänsä. Mallin vaiheisiin kuuluvat pienentäminen, vähentäminen, keskittäminen, ryhmitteleminen, järjestäminen, kontrastointi, nivominen, yhteyden luominen, etäännyttäminen ja luopuminen.

Oma arvioni: Maaretta Tukiainen vie lukijansa minimalistisen ajattelun lähteille ja esittelee kiinnostavan toimintamallin, jota soveltamalla on mahdollista saada enemmän vähemmällä. Kyseisessä mallissa elämää tarkastellaan kolmesta pisteestä. Tarkennuksen tasolla huomio on päivässä ja sen tuloksellisuudessa, lähikuvan tasolla puolestaan viikossa ja sen selkeydessä. Kun tarkastellaan kokonaiskuvaa, huomio on elämässä ja ennen kaikkea sen merkityksessä. Kun fokus on selvillä, on helpompi tehdä viisaita valintoja; sanoa oikeille sanoille kyllä ja toisille ei. Kuulostaa helpommalta kuin onkaan, mutta silti harjoittelemisen arvoiselta.

Tukiainen rohkaisee ottamaan ohjat omiin käsiin, sillä kukaan muu ei tiedä paremmin, mitä kukin meistä haluaa. Ei, vaikka usein meille niin uskotellaankin. Elämässä tärkeintä on merkitys eli se mikä meille itsellemme on tärkeää ja merkityksellistä. Sitä ei kukaan ulkopuolinen voi meille kertoa, vaan meidän tulee oivaltaa se ihan itse. 

"Elämä on läpikulkumatka ja maailma näytäntösali. Tullaan sisään, katsotaan ja lähdetään."

Näin toteaa Demokritos. Voi olla, että Tänään -työkalun avulla voisi oikeasti nähdä enemmän.  Tärkeintä tänään -kirja kehottaa kysymään suuria kysymyksiä. Niiden äärelle pysähtymistä voi suositella kiireen keskellä eläville, jotta he pääsisivät irti sitku-, mutku tai eiku -elämästä ja kulkisivat askel kerrallaan  kohti onnellista, itsensä näköistä nytku-elämää - elämää, jolla on merkitys.