Erkka Westeholm & Manu Tuppurainen: Erkka – Elämän peliä

Kustantaja: Fitra
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 336 s. 


Erkka – Elämän peliä on Suomen arvostetuimpiin valmentajiin kuuluvan Erkka Westerlundin esikoisteos.

Erkka Westerlund on työskennellyt vuosikymmeniä huippu-urheilijoiden ja -joukkueiden kanssa. Hän on valmennusuransa aikana nähnyt, että huippu-urheilun ja työelämän vaatimukset ihmiselle ovat hyvin samanlaiset. Ihminen itsessään on suuri voimavara urheilussa, työelämässä sekä yhteiskunnassa.

Urheilun viihdearvo, business ja media ovat luoneet urheilusta kuitenkin kuvan, jossa vain voittamisella on merkitystä. Urheilun merkitys on kuitenkin paljon suurempi. Urheilu on osa elämää, jonka avulla ihminen oppii tuntemaan itsensä, muut ihmiset sekä elämän.

Oma arvioni:

”Urheilu on erinomainen elämän ja itsensä löytämismatka.”

Erkka Westerlund valottaa kirjassaan valmennusfilosofiansa taustoja ja kehittymistä ja omaa matkaansa elämän pelissä sekä valmentajana että ihmisenä. Erkan näkemyksen mukaan valmennus on ennen kaikkea ihmissuhdetyötä, jonka perustana on humanistinen ihmiskäsitys. Hän on sitä mieltä, että suomalaisen yhteiskunnan ja urheilun suurin potentiaali piilee ennen kaikkea ihmisen henkisessä kasvussa. On kysymys ihmislähtöisestä valmentamisesta, jossa urheilijalla on aktiivinen rooli niin ajattelijana, tekijänä kuin oppijanakin. Valmennuksen kohteena on sekä keho että mieli. Keskeistä on dialogin ja luottamuksen rakentaminen valmennettavan kanssa. Oleellista on yksilöiden kunnioittaminen, ja välittämisen merkitys korostuu entisestään. 

Valmentajan on tunnettava itsensä ja oman henkisen kasvunsa prosessi hyvin, jotta hän kykenee tunnistamaan, kohtaamaan ja tukemaan erilaisia ihmisiä. On tärkeää, että valmentaja uskaltaa olla oma itsensä. Näin hän voi luoda luottamuksellisen ja aidon ilmapiirin ja hyvät suhteet valmennettaviinsa. Erkan mukaan joukkueenkin valmentaminen on parhaimmillaan yksilön valmentamista.

Westerlundin mukaan valmentamisessa ja johtamisessa on kysymys nimenomaan siitä, miten yksilön voimavarat saadaan parhaiten esille. Kysymys on oikeastaan hyvinvoinnin johtamisesta. Sen seurauksena syntyy menestystä. Keskeistä on yksilön sisäisen motivaation, asenteen, itseluottamuksen, vastuullisuuden ja suoritustunteen kehittäminen.

Erkka luonnehtii elämää joukkuepeliksi ja matkaksi kuvaavasti näin:
"Elämän pelissä kaikki liittyy kaikkeen. Mitä nopeammin ymmärrät elämän arvon, löydät omat voimavarasi sekä hyvät pelikaverit, sitä antoisampi matka on. Peli päättyy, kun elämä päättyy. Siksi sinun on pelattava elämän peliä nyt, osattava arvostaa sitä ja iloittava siitä.”
Kirjasta löytyy ajattelemisen aiheita niin valmentajille kuin kaikille muillekin johtajille. Sitä voi suositella lämpimästi myös kaikille muillekin, jotka haluavat oppia ohjamaan itseään ja tulla samalla myös paremmiksi joukkuepelaajiksi. Oppijana ei voi olla koskaan valmis. Ja kysymys onkin aina juuri tästä hetkestä, ei määränpäästä.