Mira Talala: Psyykkisesti oireileva oppilas

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 244 s. 

Jokainen opettaja on kohdannut luokassaan oppilaan, joka vaikuttaa väsyneeltä ja jolla kotitehtävät ovat useimmiten tekemättä. Huolta voivat aiheuttaa myös oppijat, jotka haastavat riitaa pienimmistäkin asioista, vetäytyvät sosiaalisista tilanteista tai ovat impulsiivisia. 

Kun luokassa on psyykkisesti oireilevia oppilaita, opettaminen voi tuntua uuvuttavalta. Opettajan ei kuulu tehdä terapeutin töitä. Opettaja voi kuitenkin hyötyä psykoterapian välineistä, joilla voi auttaa oppilasta selviytymään luokkatilanteista. Tällöin lapsen itseluottamus kasvaa ja ongelmallinen käyttäytyminen vähenee. 

Kirjassa kerrotaan, mitä opettajien ja koulun muiden aikuisten on hyvä tietää lasten ja nuorten yleisimmistä psyykkisistä häiriöistä. Kirjan selkeät toimintatavat auttavat tukemaan psyykkisistä oireista kärsiviä oppilaita osana opetustyötä. Lisäksi teos auttaa työn rajaamisessa ja  oman jaksamisen tukemisessa.

Oma arvioni: Mira Talalan mukaan koulun tärkeimpänä tehtävänä on luoda turvallinen ympäristö, jossa oppiminen voi tapahtua kunkin oppilaan itsetuntoa tukevalla tavalla. Tämä edellyttää, että ympäristö sopeutetaan kunkin oppilaan temperamenttiin ja yksilöllisiin kykyihin. Kirjassa painotetaan toimivan yhteistyön merkitystä. Kun opettaja, erityisopettaja, oppilashuolto, rehtori, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi toimivat yhdessä oppilaiden parhaaksi omat tehtävänsä ja vastuunsa tietäen, yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia. Eikä tässä pidä unohtaa oppilaiden vanhempiakaan.  On hyvä muistaa, että kiusaamisen ehkäisy on suoraan myös psyykkisten häiriöiden ehkäisyä. Näin ollen kiusaamiseen ja yksinäisyyteen puuttuminen voidaan nähdä koulun ensisijaisena tukitoimena, jolla on mahdollisuus auttaa oppilaita voimaan psyykkisesti hyvin.

Kirjassa kerrotaan esimerkkitapausten avulla havainnollistaen, mistä opettaja voi tunnistaa muun muassa masentuneen, ahdistuneen, pakko-oireisen tai koulu-uupumuksesta kärsivän oppilaan ja miten eri tavoin psyykkisesti oireilevia oppilaita on mahdollista tukea ja auttaa. Tämä ei ole helppoa, kuten ei opetustyö muutenkaan, joten Talala kehottaakin opettajia olemaan armollisia itselleen. On hyvä muistaa, että kukaan ei ole työssään korvaamaton. Kun he vielä asettavat  asiat päivän päätteeksi oikeisiin mittasuhteisiin, on oman jaksamisen edistämisessä päästy jo aika pitkälle.

Uskon tämän uutuuskirjan olevan hyödyllistä luettavaa ihan jokaiselle opettajalle luokka-asteeseen tai opetuskokemukseen katsomatta. On ensiarvoisen tärkeää, ettei yksikään oppilas koe jäävänsä yksin psyykkisten haasteidensa kanssa eikä opettaja omien huoliensa kanssa. Mielestäni tämä kirja tarjoaa siihen hyviä ideoita ja konkreettisia työkaluja.