Markku Jahnukainen, Mira Kalalahti & Joel Kivirauma (toim.) Oma paikka haussa – Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 348 s.


Suomalainen koulutusjärjestelmä kuuluu maailman parhaisiin, ja sitä kiitetään erityisesti tasavertaisuudesta, mutta miltä se näyttää maahanmuuttotaustaisten silmissä?

Oma paikka haussa tarkastelee koulun ja koulutuksen merkitystä maahanmuuttotaustaisten nuorten elämänkulussa. Kriittinen vaihe on siirtymä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen: oppivelvollisuuden päättyminen asettaa nuoret suurten valintojen eteen, ja kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Miten taata, että kaikki löytäisivät itselleen sopivan koulutuspolun?

Ohjaustyössä ja tukitoimissa on tärkeää huomioida, että maahanmuuttotaustaiset ovat erittäin monimuotoinen ryhmä. Asiantuntijoiden ohella teoksessa pääsevät ääneen nuoret itse. Vaikka syrjintä ja rasismi ovat vieläkin monille arkipäivää, maahanmuuttotaustaiset nuoret suhtautuvat koulutukseen kokonaisuudessaan myönteisesti ja odottavasti. Tämä on voimavara, jota ei saa jättää hyödyntämättä.

Oma arvioni: Tämä tuore tutkimuksiin pohjautuva kirja valottaa monipuolisesti ja kiinnostavasti maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutuspolkuja - niissä ilmeneviä haasteita ja mahdollisuuksia. Teoksen artikkelit tarkastelevat nuorten siirtymistä peruskoulusta toisen asteen opintoihin tuoden esille avartavia näkemyksiä muun muassa sidoksellisesta toimijuudesta, maahanmuuttajien paradoksista ja ohjaustyön kehittämistarpeista. 

On hienoa, että tänä päivänä myös lukiolaisilla on oikeus yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen. Tällä voidaan osaltaan varmasti vähentää myös koulutusvalintojen etnistymistä, joka koskee edelleen etenkin maahanmuuttotaustaisia tyttöjä. Erityisen hienoa tässä uutuuskirjassa on, että ääneen pääsevät myös nuoret itse. Heidän tarinansa osoittavat, että muodolliset kielitaitovaatimukset, kulttuurinen etäisyys, erilaiset sosiaaliset normit ja syrjintä kehystävät nuorten toimintahorisontteja ja aiheuttavat heille vahvojakin ulkopuolisuuden ja toiseuden kokemuksia. Samalla kuitenkin esimerkiksi oman kieli- ja kulttuuritaustan tietoinen hyödyntäminen, voi puolestaan vahvistaa yksilön toimijuutta merkittävästi. 

Mitä paremmin koulussa pystytään jo alusta alkaen tarjoamaan yksilöllistä ja tarkoituksenmukaista tukea kaikille sitä tarvitseville, sitä paremmin nivelvaiheet ovat osa elämänkulullista jatkumoa ja tuki voisi olla kokonaisvaltaista myös toisella asteella. Tämä on tärkeää, jotta voimme toteuttaa myös koko ikäluokan kouluttamisen periaatetta entistä paremmin. Erilaisia vaihtoehtoja kyllä riittää. Mielestäni jokainen nuori on tällaisen panostuksen arvoinen. Suosittelen tätä kirjaa lämpimästi kaikille maahanmuuttotaustaisten nuorten parissa työskenteleville.