Liisa Keltikangas-Järvinen: Ujot ja introvertit

Kustantaja: WSOY
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 288 s.

Ujous ei ole poikkeavuus eikä introversio heikkous. Maailma tarvitsee ujoja ja introvertteja.


Ujous ja introversio ovat synnynnäisiä temperamenttipiirteitä. Ne eivät ole sadassa vuodessa muuttuneet, mutta kulttuurin odotukset ovat muuttuneet suosiollisemmiksi ulospäinsuuntautuneisuudelle. Siksi yhä useammat tuntevat itsensä vääränlaisiksi ilman todellista syytä. Ujous ja introversio eivät ole sen huonompia ominaisuuksia kuin rohkeus ja ekstroversio. Yhteiskunta tarvitsee rohkeiden riskinottajien lisäksi empaattisia, luovia ratkaisuja kehittäviä harkitsijoita. Tässä teoksessa käsitellään ujoutta ja introversiota lapsuudesta aikuisuuteen...

Oma arvioni: Temperamenttitutkimuksen uranuurtaja emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvisen tuoreessa kirjassa ujoutta ja introversiota tarkastellaan tutkimustiedon valossa monipuolisesti ja kiinnostavasti. Teoksen keskeisenä sanomana on mielestäni se, että hiljaisissa on voimaa ja maailma tarvitsee niin ekstroverttejä kuin introverttejakin, kuten seuraava katkelma osoittaa:

"Ihmiskunta tarvitsee sekä uudistajia että uudistusten järkevyyden pohtijoita. Yhteiskunta tarvitsee riskinottajia ja vauhdin hillitsijöitä."

Jostain syystä ujoutta pidetään kuitenkin nykyään usein "heikkoutena", josta pitäisi päästä eroon, ja samalla arvostetaan ennen kaikkea sosiaalisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta. Taitaa loppujen lopuksi olla paljolti kysymys siitä, ettei tarkalleen ottaen tiedetä, mitä ujous ja introversio itse asiassa ovat ja eivät ole. Kirjassaan Keltikangas-Järvinen pyrkii lisäämään ymmärrystä kyseisistä piirteistä vastaamilla moniin mielenkiintoisiin kysymyksiin: Tuleeko ujosteleva lapsi työntää muiden joukkoon? Ei. Onko yksin uurastava työkaveri aloitekyvytön. Ei. Onko ujoudesta hyötyä? Kyllä. 

Ujo ja introvertti ihminen on usein empaattinen ja hänellä on taito kuunnella toisia ihmisiä. Hän ajattelee ja suunnittelee yleensä huolellisesti ennen kuin tekee ja toteuttaa. Tämä kirja auttaa lukijaa pysähtymään hetkeksi ja tarkastelemaan maailmaa ujon ja introvertin yksilön silmin. Siksi sitä voi suositella lämpimästi kaikille ujoille ja introverteille ihmisille, heidän puolisoilleen ja työkavereilleen. Todennäköisesti opimme tämän teoksen kautta ymmärtämään sekä itseämme että toisiamme ainakin hiukan paremmin. Eläköön piirteidemme moninaisuuden välttämättömyys!