Raili Gothóni: Kuuntelijan käsikirja

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 208 s.

Kuunteleminen ei ole vain puhutun vastaanottamista. Se on myös empatiaa, tilanteen hahmottamista ja toisaalta kykyä ottaa tarvittaessa etäisyyttä. 

Kuunteleminen on monen ammatin perusedellytys. Kuuntelussa ei keskitytä ainoastaan kuuntelemiseen vaan kokonaisvaltaiseen tilanteen aistimiseen ja havainnointiin. Se on taitoa olla dialogissa hyödyntäen omaa ammatillista osaamista. Taitava kuuntelija kohtaa toisen ihmisen kunnioittavasti ja avoimesti. Hän huomioi myös hiljaisuuden, eleet, ilmeet ja äänensävyt. Kuuntelemisen taitoon sisältyy niin itsen kuin muidenkin kuunteleminen - ilman itsensä kuuntelua omat ennakkoluulot häiritsevät muiden kuuntelemista. 

Kuuntelijan käsikirja tarjoaa sekä kokemuksellisia että tieteen näkökulmia kuuntelemiseen ja kuuntelemattomuuteen. Teoksen avulla voi laajentaa omaa käsitystään kuuntelemisesta ja harjoitella omaa kuuntelemisen taitoaan. Samaistuttavat käytännön esimerkit tukevat toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Oma arvioni: Kuunteleminen on olennainen osa ihmisenä olemista. Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, mutta meillä jokaisella on varmasti kokemuksia myös siitä, kun kukaan ei kuuntele, mitä haluamme kertoa. Kuulluksi tulemisen puute saa ihmisen tuntemaan itsensä arvottomaksi. Kuulluksi tulemisen kokemus puolestaan voimaannuttaa. Jos lääkäri ei kuuntele potilaitaan, opettaja oppilaitaan tai terapeutti asiakkaitaan, hän ei toimi ammatissaan eettisesti kestävällä ja toisia ihmisiä aidosti kunnioittavalla tavalla.

”Kuuntelu ja lukeminen rikastuttavat, sillä niiden kautta pääsee osalliseksi monen elämästä."

Kirjassaan teologian tohtori ja dosentti Raili Gothóni peräänkuuluttaa toivon näkökulmaa arvottomuuden kokemusten sijaan. Hänen mukaansa tekniikasta ei saa tulla itsetarkoitusta, sillä silloin on vaarana, että kohtaaminen ja kuunteleminen jäävät varjoon ja ihmisiä aletaan kohdella mekaanisesti. Tästä niin yksilö kuin yhteiskuntakin maksavat hänen mielestään kovan hinnan, sillä tällöin ihmiset ikään kuin  pakotetaan muottiin, johon kukaan ei mahdu ja he eivät saa ääntään kuuluviin.  Sairaalateologina ja työnohjaajana työskennelleen Gothónin mukaan silloin tarvitaan vallankumousta, joka suorastaan huutaa kuulluksi tulemisen ja ihmisyyden perään.  

”Tekninen väline on aina väline, eikä se korvaa toista ihmistä. Elämä saattaa tuntua yksinäiseltä. Teknologian antamat ratkaisut eivät poista toisen ihmisen ja kuuntelijan kaipuuta.”

On siis todella tärkeää, että kuuntelemme niin itseämme, toisia ihmisiä kuin hiljaisuuttakin. Meidän on hyvä pysähtyä välillä miettimään sitä, keitä olemme ja minne olemme menossa, mutta myös sitä, millaisia kuuntelijoita olemme. Vaikka kuunteleminen ei olekaan yksinkertaista, se on onneksi taito, jota voi harjoitella. Kukaan meistä ei ole kuuntelijana täydellinen eikä koskaan täysin valmis, sillä aina on mahdollista kehittyä paremmaksi aidosti läsnäolevaksi kuuntelijaksi. 

Tämä tuore tietokirja tarjoaa mielestäni kaikenlaiseen kuuntelemiseen hyviä ja ennen kaikkea ajattelua avartavia oivalluksia sekä teoreettisen tiedon että elämänmakuisten kokemuksellisten esimerkkien muodossa. Suosittelen tämän teoksen lukemista ajan kanssa lämpimästi kaikille kuuntelemisesta kiinnostuneille ja kuuntelijaa kaipaaville. Kuuntelemisiin.