Klaus Weckroth: kaiken järjen mukaan

Kustantaja: BoD
Julkaisuvuosi: 2020
Kuvat: Aiki Maakari
Sivumäärä: 288 s.

Kirja "kaiken järjen mukaan" käsittelee erityisesti naistutkimuksen ja yleisesti ihmistutkimuksen tilaa. Se, että ihmisellä on "itsenäinen tahto", tarkoittaa sitä, että tutkimusta on tehtävä yhteistyössä ihmisten kanssa. Ihmistutkimuksen objekti on ytimeltään subjekti. Tämä merkitsee, että tutkimus on hedelmällistä vain pyrkiessään edistämään kohteensa subjektiivisia pyrkimyksiä. Yleisesti tavoitteena on ihmisten emansipaatio sirkustalouden sirkkelistä.

Oma arvioni: Kirjailijan omien sanojen mukaan tämä kirja kertoo tutkijasta, jota suorastaan riivaa kysymys tieteen asemasta, tehtävästä ja merkityksestä ihmisten elämän ja ennen kaikkea sen muuttumisen ja muuttamisen kannalta. Ihmisten elämää rajoittavien asioiden tietoinen poistaminen onkin todella kiinnostavaa. Mielenkiintoinen kysymys on sekin, onko tiedettä mahdollista tehdä muutenkin kuin hampaat irvessä ja rahoituspolitiikka mielessä. Tieteen ja tutkimuksen olemus siis selvästi sekä kiehtoo että vaivaa edelleen Weckrothin mieltä. Hän pohtii muun muassa sitä, mikä on juuri se tieteellisen ajattelun erityispiirre, joka erottaa sen kaikesta muusta ajattelusta, jos sellaista loppujen lopuksi lienee olemassakaan. Kirjoittajaa kiinnostaa myös etenkin se, miten ihmistieteet voisivat nousta luonnontieteiden tasolle.

Kirja on monimuotoinen ja -ääninen kokoelma niin henkilöhistoriaa, muistumia, reagointia televisio-ohjelmiin ja lehtikirjoituksiin kuin ”normaalia” tieteellistä keskusteluakin, mitä se nyt sitten oikeastaan onkaan. Kirjan mosaiikkimaisuus on samanaikaisesti sekä hämmentävää että kiinnostavaa, hyvällä tavalla rajoja rikkovaa. Minusta teoksessa esitetyt pohdinnat siitä, mikä on "minän" paikka tieteellisessä tekstissä ja millaisia ovat tutkijan ja tutkittavien roolit tutkimuksessa, ovat todella kiinnostavia, sillä akateemisessa kielenkäytössä on iät ja ajat suosittu ennen kaikkea passiivimuotoa, eivätkä eri osapuolten roolit ole yksiselitteisiä vielä tänä päivänäkään. 

Kirjailija itse luonnehtii kirjaansa osuvasti "ajatusristikoksi" ja "ajatuspidekirjaksi".  Se tarjosi minulle lukuisia ja monitasoisia ajattelun aiheita ja pohdinnan palasia. Lukiessa mieleen nousi koko ajan lisää kysymyksiä. Jo heti alussa selvisi, että valmiita vastauksia ei kirjan sivuilta juurikaan tulisi löytymään. Jos siis etsit luettavaa, joka haastaisi sinua miettimään asioita kenties totutusta poikkeavalla tavalla ja saisi sinut mahdollisesti kyseenalaistamaan totuuksia, Klaus Weckrothin kirjoittama tuore kirja kaiken järjen mukaan, on oivallinen valinta. Minun mielestäni tämä teos kestää mainiosti useammankin luku- ja katselukerran, tai pitäisiköhän sittenkin kirjan luonne huomioiden puhua nimenomaan ajattelu- ja pohdintakerrasta... No, joka tapauksessa kirjaan kannattaa tutustua, jos edellä mainitut teemat kiinnostavat.