Jukka Rantala, Mikko Puustinen, Amna Khawaja, Marko van den Berg & Najat Ouakrim-Soivio: Näinkö historiaa opitaan?

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 232 s. 

Mitä suomalaisilla historiantunneilla oikein tapahtuu?

Koulujen historianopetus on aina jakanut mielipiteitä: joillekin se on ollut kiehtovien tarinoiden aarreaitta, toisille taas vuosilukujen pänttäämistä. Muodostuvatko oppituntien sisällöt edelleen opettajien luennoista ja merkkitapahtumien ulkoluvusta? Onko perinteiset oppikirjat heitetty nurkkaan ja korvattu digitaalisilla sisällöillä?

Näinkö historiaa opitaan? kertoo konkreettisten ja hätkähdyttävienkin esimerkkien avulla koulujen historianopetuksesta ja suomalaisten nuorten kyvystä historialliseen ajatteluun. Teoksessa pohditaan, millainen historianopetus olisi mielekästä 2020-luvun Suomessa.

Loputtomassa tapahtumavirrassa on hyvä oppia löytämään erilaisia syitä ympäröivän maailman ilmiöille ja harjaantua pohtimaan niiden vaikutuksia. Parhaimmillaan historian opiskeleminen vahvistaakin kriittisiä tiedonkäsittelyvalmiuksia ja tukee nuoria valeuutisten maailmassa.

Oma arvioni: Olen aina ollut kiinnostunut historiasta, etenkin arjen historiasta. Sen sijaan sotahistoria oli pitkästyttävää luettavaa, toki "pakolliset" vuosiluvut tuli päntättyä päähän. Tämä uutuuskirja kurkistaa historiantuntien todellisuuteen. Kirjoittajat haluavat osoittaa, että historiallista ajattelua voidaan pitää tärkeänä kansalaistaitona, joka tarjoaa oppilaille keinoja epäillä, kritisoida ja arvioida käytettävissä olevaa tietoa. Näin ollen historiaa ei tule latistaa kronologiseksi tapahtumaluetteloksi. Tämä onkin tärkeää, sillä historia auttaa meitä ymmärtämään, että vallitseva todellisuus on seurausta tekemistämme valinnoista - niin kuin menneisyyskin. Jos oivallamme tämän, tulevaisuudennäkymät voivat olla toivoa antavia. Kun uskomme siihen, että ihmiset tekevät tulevaisuuden, pystymme myös vaikuttamaan siihen, mitä tulee tapahtumaan. Parhaimmillaan historianopetus siis kannustaa nuoria kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen kansalaisuuteen ja päästää heidät tekemään historiaa.

Tämä tuoreeseen tutkimustietoon vahvasti nojaava teos on mielenkiintoista ja hyödyllistä luettavaa kaikille historianopetuksesta kiinnostuneille.