Markku Salo: Hullut mielenterveysmarkkinat - Kuinka korjata kurjistuneet mielenterveyspalvelut?

Kustantaja: Vastapaino
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 319 s.

Mielenterveystyö on kriisissä, kun ala on alistettu markkinoille ja pääomavaltaisille suuryrityksille.

Hullut mielenterveysmarkkinat -kirjassa ammattilaiset kertovat haastatteluissa työnsä ja työorganisaatioidensa tilasta. Työntekijöiden kokema surkea arki on kaukana palveluorganisaation esimiesten, johtajien ja omistajien käsityksistä. Todellisuudet eivät kohtaa.

Teos kuvaa ristiriitoja, kun pelisäännöissä edellytetään yksityistä voiton tavoittelua, julkishallinnon ideologiaa ja palvelujen tilaamisen protokollaa. Seurauksena on mielenterveys- ja päihdetyön kurjistuminen.

Monikerroksinen yhteiskuntatieteellinen analyysi yhdistää työn kurjistumisen poliittisen talouden muutoksiin. Kriisin parannuskeinoksi kirjassa esitellään mielenterveystyön uusi viitekehys oman elämän hallinta ja uudenlainen yhteistoiminta. Palvelujen tilaamisen pelisäännöt ja käytännöt vaativat perinpohjaista uudistusta. 

Oma arvioni: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa riivaavat monet ongelmat, joiden ydin on markkinoistamisessa, Se on johtanut valitettavasti työn pirstaloitumiseen. Tällä on puolestaan ollut kielteisiä vaikutuksia sekä työntekijöiden motivaatioon että asukkaiden kuntoutumiseen. Markku Salo on vapaa tutkija ja toimittaja, joka on perehtynyt mielenterveystyön kysymyksiin jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan ja hän on kouluttanut myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjiä palveluja arvioiviksi kokemustutkijoiksi. Salo siis todella tietää, mistä kirjoittaa.

Kirja on ajatuksia herättävä kokonaisuus. Sen soisi löytävän tiensä jokaisen mielenterveys- ja päihdetyön kentällä toimivan ja alan politiikkaa tekevän henkilön luettavaksi. Jokainen voi ottaa siitä oppia matkalla kohti terveempiä mielenterveysmarkkinoita ja mielekästä yhteistoimintaa.