Minja Koskela & Elina Tuomi: Toisin tehty - Keskusteluja koulusta

Kustantamo S&S
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 206 s.


Miten koulusta tehdään entistä tasa-arvoisempi?

Suomalaista koulujärjestelmää ihaillaan ympäri maailmaa, ja paikallista koulutusihmettä käydään katsomassa ulkomailta asti. Peruskoulu on Suomen suurin tasa-arvoteko, mutta tasa-arvo ei tule itsestään, vaan sitä pitää vaalia. Viime vuosina kehitys ei ole ollut ainoastaan positiivista: koulut eriarvoistuvat, opettajat uupuvat ja oppilaiden entistä moninaisemmat taustat tulisi ottaa opetuksessa entistä paremmin huomioon. Tämä kirja on keskustelunavaus, jossa pohditaan, miten peruskoulun tasa-arvoa voitaisiin vahvistaa. 

Kuka saa opettaa? Mitä koulu voi oppia erilaisilta oppilailta? Miten alueellinen eriarvoistuminen näkyy koulujen arjessa? Mistä syntyy kunnollisen oppilaan muotti? Kenelle koulukirjat on kirjoitettu ja kuka saa viettää koulussa omia juhliaan? Entä millaiset arvot ohjaavat opetussuunnitelmia?

Ajankohtaiseen tutkimukseen nojaten ja omiin, tosielämän luokkahuoneanekdootteihin perustuen kirjoittajat hahmottelevat tulevaisuuden koulua, jossa tasa-arvo toteutuu entistä paremmin. Konkreettiset parannusehdotukset pohjaavat ajatukselle, joka lienee jokaiselle opettajalle tärkeä: Koulu kuuluu kaikille!

Oma arvioni: Maamme koululaitos on kulkenut pitkän matkan harvojen opinahjosta kaikkien kouluksi. Tässä uutuusteoksessa tarkastellaan kriittisesti sitä, kuuluko koulu kauniista kirjauksista huolimatta sittenkään vielä tänäänkään aidosti ihan kaikille, sillä syrjintä ja kiusaaminen ovat osa monien peruskoululaisten arkea. 

Kirjan keskeisin viesti opettajille on mielestäni se, että omaa toimintaa on reflektoitava jatkuvasti, jotta on mahdollista huomata muun muassa omat ennakkoluulonsa ja samalla päästää niistä vähitellen irti. Lisäksi kirjoittajien mukaan olisi todella tärkeää, että opettajien ja oppilaiden kokemukset huomioitaisiin entistä paremmin päätöksenteossa. Tasa-arvoisempaan kouluun kun voidaan päästä vain kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä,. Siinä myös oppilaiden vanhemmilla on tärkeä rooli.

Tämä ajatuksia herättävä ja pohdintoihin innostava teos on erinomaisesti kiinni tässä ajassa ja sen mukanaan tuomissa haasteissa - jopa kevään etäopetusjakso saa tarkastelussa osansa. Kirjaa on helppo suositella kaikille opetustyötä tekeville ja muillekin koulumaailman todellisuudesta kiinnostuneille. Tulen palaamaan kirjan teemojen pariin jossain vaiheessa tarkemmin.