John J. Murphy: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö

 

Kustantaja: Lyhytterapiainstituutti
Julkaisuvuosi: 2016
Englanninkielinen alkuteos: Solution-Focused Counselling in Schools (2015)
Suomentanut: Susanna Tuomi-Giddings
Sivumäärä: 345 s.

Psykologian professori John Murphy on kirjoittanut tämän käsikirjan sinulle, joka työskentelet oppilashuollossa tai autat muusta syystä lapsia tai nuoria, joilla on ongelmia. Kirjassaan Murphy esittelee ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle perustuvan työmenetelmän, jonka avulla saat luotua kontaktin lapsiasiakkaisiin ja herätät heissä innon omien ongelmiensa ratkaisemiseen.

Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä todellisista keskusteluista lasten kanssa. Se tarjoaa myös seikkaperäiset ohjeet siitä, miten motivoitumattomien lasten ja hankalien vanhempien kanssa päästään tulokselliseen yhteistyöhön.


Oma arvioni: Tämä kirja valottaa monipuolisesti ja konkreettisesti, kuinka sekä oppilashuoltotyössä että muussa koulutyöskentelyssä voidaan soveltaa ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Ratkaisukeskeinen työskentely ei ole sarja tekniikoita, joita sovelletaan mekaanisesti ongelmiin. Kysymys on itse asiassa uudesta ja erilaisesta tavasta suhtautua ihmisiin, ongelmiin ja ratkaisuihin. Teoksessa kuvataan monenlaisia tapausesimerkkejä, joista löytyy lukuisia konkreettisia ideoita, miten ongelmia voidaan lähestyä ratkaisukeskeisesti eli pieni askel kerrallaan.  Keskeistä tässä on, että ongelmat muotoillaan siten, että ne ovat ratkaistavissa ja toiminnan tavoitteet määritellään niin, että ne ovat tarkoituksenmukaisia. 

Kirjan keskeisin sanoma on siinä, että  jos jokin keino ei toimi, kannattaa kokeilla jotain muuta. Joskus asiakas itse voi tietää paremmin, mikä häntä auttaa, joten häntä kannattaa kuunnella. Auttajan tulee siis olla nöyrä, kiinnostunut ja oppimishaluinen. Ratkaisukeskeisen työskentelyn ytimessä onkin ajatus siitä, että asiakkaalla on oikeus osallistua asioiden hoitoon kaikilta osin. Toisena keskeisenä periaatteena on asiakkaan yksilöllisten voimavarojen tunnistaminen ja niiden tukeminen. Diagnooseihin ja ongelmiin keskittyminen ei sen sijaan tue tätä ajatusta. Kun keskitytään vahvuuksiin ja painotetaan asiakkaan oman panoksen merkitystä, muutos on mahdollista. Kirjassa esitellään muun muassa mielenkiintoiset poikkeuksille rakentamisen ja voimavaroille rakentamisen prosessit, joihin kannattaa tutustua, jos oppilaiden voimaannuttaminen kiinnostaa. 

Teos antaa käytännönläheisiä vinkkejä myös siihen, mitä voi tehdä, jos asiat eivät etenekään toivotulla tavalla, ja kuinka esimerkiksi lopettaa työskentely hallitusti, kun sen aika on.  Suosittelen tämän kirjan lukemista etenkin kaikille oppilashuollossa työskenteleville. Lukukohtaiset sisältökuvaukset ja yhteenvedot toistivat asioita jo hieman liikaakin, mutta toisaalta oppikirjassa tällainen ratkaisu on ihan ymmärrettäväkin. Joka tapauksessa kirja tarjoaa paljon hyödyllisiä ideoita ja pohdinnan arvoisia asioita kaikille, jotka auttavat työkseen lapsia ja nuoria.