Kati Sarvela & Elisa Auvinen (toim.): Yhteinen kieli – traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen

 

Kustantaja: Basam Books
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 322 s.


Yhteinen kieli – traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen on kymmenen ihmistyön ammattilaisen yhteisesti luoma teos, jonka syntymistä on ohjannut sydämen kutsu muutokseen.  Tässä kirjassa pohditaan, voisiko traumaymmärryksen lisääminen ihmistyössä olla askel, jonka myötä palautamme trauman katkaisemia yhteyksiä, eheytämme koko kulttuuriamme sekä edistämme ihmisten kasvua omaan kukoistukseensa.

Kirja valaisee traumaa sekä yksilöllisellä että rakenteellisella tasolla.  Se tarkastelee tunnehaavoja sosiaalityön, terveydenhuollon ja opettajan näkökulmista.  Asiakkaiden, potilaiden ja oppilaiden traumakokemusten rinnalla kirja kannattelee ja tutkii myös työntekijöiden tunnehaavoja. 

Tämä on kirja kaikille, jotka ovat mukana rakentamassa inhimillisempää yhteiskuntaa. Erityisesti teos on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä opettajille.  Yhtä lailla se sopii vertaisauttajille, läheisille ja kunkin omalle kasvupolulle. Syvän kulttuurisen muutoksen myötä jokainen voi kirjoittajien vision mukaan olla toinen toistensa toipumisen tukija. 

Oma arvioni: Kirjoittajien mielestä traumatietous kuuluu kaikille. Ajatus on ymmärrettävä, sillä jokainen meistä saa elämänsä aikana tunnehaavoja ja kokee niihin liittyen tuskaa. Näin ollen, ei ole oikein ajatella, että kaikesta pitäisi selvitä yksin. Kirjassa yhtenä keskeisenä teemana on kuulluksi tuleminen. Se edellyttää inhimillistä, myötäelävää ja tietoista kohtaamista, joka pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan. Kun omaksumme sen, kohtaamme ja hoidamme niin  mielenterveysongelmia, oppimisen haasteita kuin kroonisten sairauksien juurisyitäkin traumatietoisesti. Tällöin kohtaamisen perimmäisenä tavoitteena on ihmisen voimaantuminen, eli yksilö löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa.  Mutta ilman aitoa nähdyksi ja kuulluksi tulemista meidän on vaikeaa kokea elämäämme ihmisarvoiseksi ja merkitykselliseksi. 

Kirjan kirjoittajilla on vahva visio siitä, kuinka yhteinen kieli mahdollistaa omana itsenä olemisen ja kasvamisen toinen toistamme tukien. Heidän missionsa on auttaa kaikkia ihmisiä kukoistamaan. Suurena tavoitteena on kakkien ihmisten traumataakkojen keventäminen. Aihetta käsitellään tämän tuoreen teoksen artikkeleissa monipuolisesti eri näkökulmista sekä teoreettista että kokemuksellista tietoa tarjoten. Suosittelen kirjan lukemista lämpimästi kaikille aiheesta kiinnostuneille.