Katja Myllyviita: Häpeän hoito

 

Kustantaja: Duodecim
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 302 s.

Häpeä on itseen kohdistettu tunne, joka syntyy vertailusta muihin ihmisiin, tai kun yksilö ei koe tulevansa nähdyksi sellaisena kuin haluaisi.  Häpeä altistaa mielenterveysongelmille, vihan hallinnan pulmille ja erilaisille riippuvuuksille. Lisäksi häpeä vaikeuttaa hakeutumista avun piiriin. 

Häpeää voidaan hoitaa opettelemalla myötätuntoisempaa suhtautumista. Häpeäongelma voidaan käsitteellistää käyttäytymisanalyysin avulla ja tutkia, millaisia turvastrategioita asiakas on kehittänyt häpeältä suojautuakseen. Jos häpeä liittyy sosiaalisiin tilanteisiin, voimme vähentää häpeää harjoittelemalla sosiaalisia taitoja. Kirja sisältää harjoituksia, joiden avulla voi irtautua häpeän ylläpitämistä ansoista. 

Häpeän hoito -kirjan avulla lukija tunnistaa tyypilliset häpeän aiheuttamat pakonomaiset toimintamallit. Esimerkiksi liiallinen työnteko, suorittaminen sekä hallinnan ja täydellisyyden tavoittelu voivat olla keinoja piilottaa omaa riittämättömyyden tunnetta, joka on yksi häpeän muodoista. 

Terapiasuhteessa terapeutissa aktivoituva häpeä vaikuttaa hoidon tuloksellisuuteen. Kirja sisältää harjoituksia myös terapeutille häpeän tunnistamisen ja työstämisen tueksi. Kontaktissa pysyttely ja asiakkaan aaltopituudelle virittyminen ovat aina tärkeitä taitoja terapeutille, mutta erityisen tärkeitä ne ovat häpeäongelmista kärsiviä asiakkaita hoidettaessa.

Kirja on suunnattu erityisesti psykoterapeuteille ja muille ammattihenkilöille, jotka työskentelevät häpeästä ja sen välttelykeinoista kärsivien asiakkaiden parissa. Kirja sisältää tutkimustiedon lisäksi tapauskuvauksia, otteita terapiatyöskentelystä sekä harjoituksia.

Oma arvioni: Tämä tuore tietokirja kuvaa monipuolisesti, mitä häpeästä tiedetään. Se kertoo etenkin ammattilaisille, miten liiallista häpeää voidaan hoitaa ja kuinka terapeutin itsensä kokema häpeä vaikuttaa terapian toteutukseen ja häpeän hoidon tuloksellisuuteen. Tapauskuvaukset konkretisoivat mielestäni hienosti, kuinka monin tavoin häpeä voikaan olla läsnä ihmisten elämässä., ja kuinka laajalle myrkyllinen häpeä saattaa lonkeronsa ulottaa. Kirjan harjoitusten avulla jokainen voi miettiä muun muassa omia kokemuksiaan häpeästä. 

Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille aiheesta kiinnostuneille.