Harvey Ratner & Denise Yusuf: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta

 

Kustantaja: Lyhytterapiainstituutti
Julkaisuvuosi: 2020
Englanninkielinen alkuteos: Brief Coaching with Children and Young People. A Solution Focused Approach (2015)
Suomentanut: Susanna Tuomi-Giddings
Sivumäärä: 214 s.

Ratkaisukeskeinen ohjaustyö on vaikuttava tapa auttaa lapsia ja nuoria voittamaan ongelmia ja lisätä heidän hyvinvointiaan ja yhteistyökykyään. Se on voimavaralähtöinen ja tulevaisuussuuntautunut menetelmä, joka tukee nykyistä näkemystä lasten ja nuorten kasvun tukemisesta. 

Kirjoittajat kuvaavat käytännöllisen työskentelytavan, jonka avulla työntekijät voivat auttaa lapsia ja nuoria löytämään itse ratkaisut ongelmiinsa. Menetelmässä siirretään huomio ongelmista itse asetettuihin tavoitteisiin sekä keinoihin, joiden avulla nuorta asiakasta voidaan tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kirjan lukuisten tapausselostusten avulla lukija saa helposti käsityksen siitä, miten erilaisia lapsia ja nuoria voidaan tukea ja auttaa ratkaisukeskeisen työotteen avulla. Kirjassa on myös selostettu huolella keinot, joiden avulla voidaan rakentaa yhteistyösuhde niiden lasten ja nuorten kanssa, jotka ensi alkuun vaikuttavat motivoitumattomilta ja haluttomilta saamaan tilanteeseensa ulkopuolista apua.

Kirja tarjoaa runsaasti hyödyllisiä työkaluja niille, jotka kohtaavat työssään erilaisten ongelmien kanssa kipuilevia lapsia ja nuoria. Bonuksena lukija saa linkin, josta pääsee lataamaan tulostettavissa olevia visuaaliselta ilmeeltään pirteitä ratkaisukeskeisen ohjauksen apuvälineitä.

Oma arvioni: Ja ratkaisukeskeisyysteemalla jatketaan. Jos työskentelet lasten ja nuorten parissa ja haluat tutustua ratkaisukeskeisen työotteen käyttöön, tätä uutuuskirjaa ei kannata jättää lukematta. Kirja tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ja apuvälineitä siihen, kuinka voit erilaisissa toimintaympäristöissä tukea lapsia ja nuoria löytämään  muun muassa omat vahvuutensa ja suuntaamaan katseensa toivomaansa tulevaisuuteen. 

Kirjan havainnolliset tapauskuvaukset auttavat ymmärtämään, mistä ratkaisukeskeisessä auttamistyössä on kysymys ja kuinka vaikuttavia tuloksia sillä voidaan saavuttaa, ja usein vieläpä vain muutamalla tapaamiskerralla.