Johanna Linner Matikka: Seuraa punaista lankaa – Tunnista toimintamallisi ihmistyössä

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 208 s.

Ihmisten parissa tehtävässä työssä itseä ei voi jättää kotiin. Kun tuntee omaa työtapaa ohjaavat tekijät, löytää keinoja vaikuttaa työhönsä, jaksaa paremmin ja tuntee onnistuvansa. 

Vaikka olemmekin tottuneet ajattelemaan, että työrooli suojaa yksityistä minäämme, olemme työssämme kokonaisvaltaisesti paikalla. Kannamme mukanamme elämäntarinaa, joka on yksilöllinen sekoitus kokemuksia, arvoja, asenteita, ennakkokäsityksiä, uskomuksia ja toiveita. Arjen tilanteissa nämä tekijät vaikuttavat toimintaamme yhtä paljon kuin opintojen ja työkokemuksen kartuttama tieto.

Teos ohjaa sinua tunnistamaan työtäsi ohjaavia arvoja ja uskomuksia. Kirjan harjoitusten avulla opit tuntemaan sisäisen toimintamallisi – oman punaisen lankasi, jota seuraamalla selviää vaikeistakin paikoista. Lisäksi teoksessa kerrotaan arjen esimerkkejä uusista alan käytänteistä, kuten pärjäävyyden tukemisesta, vahvuusperustaisesta ohjauksesta ja traumainformoidusta työotteesta. 

Oma arvioni: Suosittelen tätä kirjaa lämpimästi kaikille ihmisten parissa työskenteleville. Kirjassa kuvataan naisvaltaisten alojen kipukohtia, esitellään työvälineitä oman toiminnan reflektoinnin ja ammatillisen kasvun tueksi sekä kerrotaan kiinnostavia vertaistarinoita. 

Kirja auttaa näkemään ihmistyön hienouden, arvokkuuden ja merkityksellisyyden. Kunpa se nähtäisiin myös yhteiskunnassa muutenkin kuin juhlapuheissa. Suuren vastuun ja riittämättömien resurssien alle kun uupuu tänä päivänäkin aivan liian moni  asiansa osaava ja työtään rakastava ammattilainen. Kirja antaa eväitä niin omien vahvuuksien löytämiseen kuin toimivan moniammatillisen yhteistyön tekemiseen. Sen tarjoamien "oppien" avulla ihmistyön ammattilaiset voivat esimerkiksi kasvattaa kannustavasti ja kuntouttaa holistisesti.

Kun ihminen löytää oman punaisen lankansa ja tunnistaa toimintamallinsa, hän myös jaksaa ja voi paremmin, ja siitä hyötyvät kaikki.  Erityisesti kirjan tehtäväosio auttaa tässä. Huomasin itsekin, kuinka tärkeää on pysähtyä välillä tarkastelemaan omaa ammatillista identiteettiään ja sen taustalla olevia tekijöitä. Omat luonteenvahvuuteni tiedostan jo aika hyvin, mutta sen sijaan kiitollisuuden harjoittamisessa on kyllä parantamisen varaa.