Sari-Marika Durchman: Supervoimani ADHD

 

Kustantaja: Into
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 207 s.

Käännä erityispiirteet voimavaroiksesi

Kohellusta, levottomuutta, vaikeuksia keskittymiskyvyssä, omiin maailmoihin uppoutumista. ADHD:hen liitetään yleensä vain ongelmia, mutta ADHD-oireisilla on monia vahvuuksia, jotka jäävät "ongelmakäyttäytymisen" varjoon. Nämä vahvuudet voi nähdä myös supervoimina!

Evoluutiotutkijoiden mukaan ADHD-ominaisuudet ovat olleet ihmiskunnan historiassa tuiki tärkeitä, sillä ilman liikkumiseen, muutokseen ja seikkailuun viehättyneitä heimoveljiä ihmiskunta olisi saattanut jämähtää syntysijoilleen. Aikaansaavuus, riskinottokyky, rohkeus ja kekseliäisyys ovat yleisiä ADHD-oireisten ominaisuuksia. Supervoimani ADHD kertoo, miten näitä voi hyödyntää kotona, koulussa ja työelämässä. Kirja sisältää tutkimustietoa, harjoituksia ja esimerkkitarinoita, joiden avulla omia voimavarojaan on helppo tunnistaa ja vahvistaa. 

Kirja on suunnattu ADHD-piirteitä itsessään tunnistavalle, varsinaisen diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Kirjailija Sari-Marika Durchmanilla on itsellään todettu ADHD, ja hän on myös ADHD-lapsen äiti. 

Oma arvioni: Tämä tuore kirja on positiivinen ja piristävä poikkeus yleensä varsin oire- ja ongelmakeskeisten ADHD-kirjojen joukossa. Kiinnostavinta luettavaa itselleni olivat ne kohdat, joissa kirjoittaja kuvasi omaa arkeaan ja elämäänsä ADHD-piirteiden kanssa. Seuraava lause oli minusta yksi koskettavimmista:

 

"Olen lapsena kuullut ihan liian monta kertaa olevani tuhma, kuriton ja ilkeä."


Kirjassa kuvataan hyvin sitä, kuinka tärkeää on että lapsi hyväksyttäisiin sellaisena kuin hän on. Jos hän sen sijaan joutuu jatkuvasti kokemaan, että hän on huonompi kuin muut, hänelle kehittyy helposti huono itsetunto eikä hän usko omiin kykyihinsä ja luota mahdollisuuksiinsa pärjätä. Tällöin potentiaalia jää usein käyttämättä. Sekä vanhemmat että opettajat ovat tässä avainasemassa. 

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen ei ole aina helppoa, mutta tavallistakin haastavampaa se on usein heille, joilla on ADHD-diagnoosi. Tämä diagnoosi kun tunnetaan yhä suhteellisen huonosti, eikä kirjainyhdistelmän taakse kätkeytyvää luovuutta, rohkeutta ja asioihin uppoutumista useinkaan nähdä. Niin tiukasti erilaiset uskomukset ihmisten mielissä pysyvät. Mutta tällä kirjalla halutaan antaa ennakkoluuloille kyytiä niin tutkitun kuin kokemuksellisen tiedon avulla. Elävästä elämästä olevat esimerkit osoittavat mainiosti, että ADHD voi olla myös yksilön vahvuus, jopa supervoima.


"Luonto on tarkoituksella luonut meidät erilaisiksi, jotta voimme sopivasti täydentää toisiamme. Siksi olet ainutlaatuinen." 


Mielestäni tällä teoksella halutaankin kannustaa ihmisiä etsimään omia luonteenvahvuuksiaan, hyödyntämään mielikuvien voimaa ja miellejärjestelmiä sekä luottamaan intuitioonsa. Ne ovat hyviä asioita kaikille riippumatta siitä, onko ADHD läsnä elämässämme tai ei. Olemme kaikki ainutlaatuisia omalla tavallamme, joten eläköön erilaisuus! 

Tämä selkeä, elämänmakuinen ja inspiroiva kirja tarjoaa  varmasti arvokasta vertaistukea kaikille ADHD-oireiden kanssa kamppaileville. On helpottavaa huomata, ettei olekaan haasteiden kanssa yksin. Mutta kirjaa voi lämpimästi suositella ihan jokaiselle, joka haluaa avartaa ajatteluaan ja ymmärtää paremmin ihmisyyden moninaisuutta.