Annu Haho: Mitä kärsimys opettaa elämästä?

 

Kustannus: Tuuma-kustannus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 195 s.

Kun ihminen saa tietää kuolevansa, kärsimyksen tunne nostaa esiin olemassaolon peruskysymykset: Olenko elänyt hyvän elämän? Onko elämäni ollut merkityksellistä? 

Mitä kärsimys opettaa elämästä? -teoksessa osoitetaan, miksi meistä jokaisen kannattaisi kohdata kärsimys niin kuin toisten elämässä. Kirjassa johdatetaan lukijaa tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sen hetkiseen kärsimykseemme ja tapaamme tarkkailla ulkomaailmaa, itseämme ja toisia ihmisiä. Ne vaikuttavat siihen, mitä näemme ja miten koemme. Ne vaikuttavat valintoihimme ja ratkaisuihimme, tekemisiimme ja tekemättä jättämisiimme. Sen sijaan, että suljemme silmämme kärsimykseltä, meidän tulisi kohdata se, koska silloin elämän rohkeus ja ilo saavat tilaa. 

Kirja pohjautuu haastattelututkimukseen, johon osallistui parantumattomasti sairaita henkilöitä. Elämän merkityksellisyyden pohtijoiden lisäksi kirja on hyödyllistä luettavaa myös kuolevien omaisille sekä niille, joita elämän ja kuoleman kysymykset muutoin koskettavat. 

Oma arvioni: Kärsimys kuuluu väistämättä elämään, mutta silti sen kohtaaminen on usein vaikeaa. Vaikka tämä kirja kertookin kuolemasta, kertoo se samalla myös elämästä. Kärsimyksen rinnalla kulkee toivo. Teksti ei ole kevyttä luettavaa, mutta eihän elämäkään ole, ainakaan aina. On täysin normaalia, että välillä  jokin asia esimerkiksi ahdistaa tai pelottaa. Kaikki tunteet ovat osa ihmisyyttä. 

Kirja antaa kärsimyksestä monimuotoisen kokemuksellisen kuvan, jota tarkastellaan kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen kautta. Kirja auttaa myös kärsimyksen havaitsemisessa valottamalla muun muassa arvotietoisuuden merkitystä sosiaali- ja terveysalalla. Haho puhuu teoksessaan paljon sensitiivisen kohtaamisen tärkeydestä. Kohtaamista hän luonnehtii hienosti näin:


"Se on mahdollisuus, jossa rutiini muuttuu ainutkertaisuudeksi, etäisyys läsnäoloksi, yksinäisyys yhteydeksi, ujous rohkeudeksi, kireys rentoudeksi ja tarve hoidetuksi tulemiseksi."

 

Tämä osuus oli itselleni elämän merkityksellisyyttä paljon pohtivana ja valitettavasti usein kohtaamattomuutta kohdanneena kiinnostavinta luettavaa. Yhtenä keskeisenä teemana kirjassa on myös kärsimyksen lievittäminen, jota edistää kirjoittajan mukaan epätäydellisenä olemisen taito. Jos haluat miettiä elämää (ja kuolemaa) koskevia kysymyksiä, lue Mitä kärsimys opettaa elämästä? Se on teos, joka jättää jäljen.