Annukka Lahti, Kia Aarnio, Anna Moring & Jenni Kerppola (toim.): Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla

 

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 335 s.

Sateenkaari-ihmiset ovat lapsia, vanhempia, puolisoita, ystäviä, rakastajia, kumppaneita ja sukulaisia siinä missä muutkin. Viime aikoina sukupuoleltaan ja seksuaalisuudeltaan moninaisten ihmisten perhe- ja läheissuhteet ovat tulleet aiempaa näkyvämmiksi, kun on keskusteltu esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien oikeuksista. Painolastina keskustelussa on silti usein tiedon puute tai väärät käsitykset.

Perhe- ja läheissuhteet sateenkaaren alla tarjoaa tutkittua tietoa sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteista Suomessa. Se pohtii, millaista on kasvaa sateenkaariperheessä ja mitä erityisiä kysymyksiä sateenkaariparit joutuvat pohtimaan perhettä perustaessaan tai erotessaan? Se selvittää, tunnistetaanko tai tunnustetaanko nämä suhteet palveluissa ja lainsäädännössä. Mitä sateenkaari-ihmisiä työssään kohtaavan tulisi tietää?

Teoksessa tuodaan esille perhe- ja läheissuhteiden moninaisuus, joka ei mahdu ydinperheen ahtaaseen määritelmään. Aihe koskettaa entistä enemmän koko yhteiskuntaa, ja sateenkaaren alta voi löytyä keinoja jäsentää suhteiden moninaisuutta myös yleisemmin.

Oma arvio: Kirja on laaja tutkittuun tietoon nojaava tietopaketti sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteista. Sen tarkoituksena on tuoda esille niin ihmisten kuin heidän suhteidensakin moninaisuutta. Kirjassa kuvataan, millaista on kasvaa, jos ei mahdu ns. normaalin ihmisen muottiin ja sitä, kuinka lait ja yhteiskunnalliset normit rajoittavat tällaisten ihmisten lämää edelleen monin tavoin. Vaikka sateenkaari-ihmiset ovat tänä päivänä enemmän esillä kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten, erilaisuuteen liittyy yhä paljon häpeää ja salailua. Onneksi keskustelu perhe- ja läheissuhteista kuitenkin jatkuu ja elää jatkuvasti. Tutkimatonta maaperää sateenkaari-ihmisten kokemuksiin liittyen riittää vaikka kuinka. Olisi tärkeää tutkia muun muassa eri-ikäisten sateenkaari-ihmisten hyvinvointia ja palvelujen saavutettavuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia tukea  kaikenlaisia ihmisiä ja heidän perheitään ja läheisiään. On hyvä muistaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa muodostaa perhe- ja läheissuhteita.

On tärkeää rakentaa sellaista maailmaa, jossa yhä useammalla ihmisellä on hyvä olla. Näin ollen ihmisyyteen olisi syytä suhtautua uteliaasti, sillä silloin voisimme kohdata toisemme ja tunnistaa aidosti erilaiset elämäntilanteet, joissa elämme. Tämä kirja haluaa osoittaa lukijalleen sen, että tavanomaisen ulkopuolella on moninainen todellisuus, joka ansaitsee tulla nähdyksi ja ymmärretyksi. Jos haluat poiketa  tutulta polultasi ja nähdä kauemmas ja avartaa ajatuksiasi  perheistä, sinun kannattaa lukea tämä kirja.