Erja Sandberg: Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 309 s.

Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat hyvän maaperän varhaiseen tuen tarpeen kartoittamiseen ja lapsen taitojen kehittämiseen. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa lapsen arkeen ja uuden oppimiseen liittyvät vaikeudet sekä ohjata lasta kohti myönteistä kehitystä.

Teoksessa tarkastellaan laadukkaan pedagogisen tukemisen periaatteita, pedagogisten suunnitelmien laadintaa ja suunnitelmien viemistä arjen työkaluksi. Kirjassa käydään läpi tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, tunnetaitojen ja hahmottamisen vaikeuksia. Lisäksi pureudutaan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matemaattisten taitojen valmiuksiin.

Teos on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille, ohjaajille ja johtajille sekä vanhemmille.

Oma arvioni: Tällä käytännönläheisellä ja lukijaystävällisellä käsikirjalla on tärkeä ja teoksessa usein toistuva viesti ihan kaikille lasten parissa toimiville varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmille: 

"Rakennetaan jokainen lapsi vahvaksi!"


Sandberg tuo kirjassa esiin, kuinka pedagoginen tuki on tässä avainasemassa. Sen tarkoituksena kun on tunnistaa jokaisen lapsen yksilölliset tuen tarpeet ja ehkäistä muun muassa oppimisen pulmia ja taitopuutteiden kasautumista jo varhain. Laadukas ja moniammatillinen pedagoginen tuki turvaa siis niin myönteistä kasvua kuin uusien taitojen oppimistakin. Teoksen tavoitteena onkin tarjota varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöille lisää tietoa ja konkreettisia työkaluja lasten valmiuksien tunnistamiseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien ennusmerkkien havaitsemiseen. Lisäksi kirja tarjoaa kasvattajille näkökulmia lasten vahvuusperustaiseen tukemiseen. Jokaisen aikuisen onkin hyvä tiedostaa, että vaikeuksiin ja ongelmiin keskittyvällä puheella voi olla lapsen kehittyvän itsetunnon ja minäkäsityksen kannalta varsin kauaskantoiset negatiiviset seuraukset. Sandberg korostaakin aiheellisesti ratkaisukeskeisen pedagogisen kirjoittamisen merkitystä. 

On hyvä muistaa myös se, että ihan jokaisella lapsella on niin vahvuuksia, voimavaroja kuin kehittämisen kohteitakin. Jokainen lapsi on itse asiassa hyvä monissa asioissa ja kehittyy koko ajan. Kirjassa kerrotaan siitäkin, kuinka pedagogiset lakisääteiset suunnitelmat tuodaan osaksi tukea tarvitsevan lapsen arkea ja hänen kanssaan ja parhaakseen toimivien aikuisten jokapäiväistä työtä. 

En työskentele lasten kanssa, mutta vahvuusperustaisuus on lähellä sydäntäni. Lapsuudesta muistan, miltä tuntui ns. asiantuntijoiden mielestä olla usein vain joukko rajoitteita ja vaikeuksia. Tällaisesta saattaisi helposti lannistua, mutta minä kuitenkin sisuunnuin entisestään, ja perheeni kannustuksella ja tuella sain kuin sainkin osoitettua ennusteet toisensa perään vääriksi. Kun lapsi saa puolestaan kuulla osaavansa asioita, hän todennäköisesti myös luottaa mahdollisuuksiinsa ja yrittää enemmän ja tulee useimmiten onnistumaankin. 

Suosittelen tätä kirjaa todella lämpimästi kaikille alalla työskenteleville ja kasvatustyöhön aikoville. Teette todella vaativaa ja arvokasta työtä. Luulenpa, että tämän kirjan luettuanne ymmärrätte lapsen tukemisen tärkeyden ja yhteistyön merkityksen siinä entistäkin paremmin. Ja hyvä niin, sillä vastuu jokaisen lapsen tukemisesta on todellakin yhteinen:


 ”Jokaisen ammattilaisen velvollisuus on rakentaa jokaista lasta vahvaksi, ei rikkoa yhdenkään lapsen myönteistä kehitystä.”