Jari Tapio & Ville Vilén: Fysioterapia 2.0 – kuntoutuksen tiede ja taide

 

VK-Kustannus
Julkaisuvuosi: 2020
346 s.

Fysioterapia 2.0 – kuntoutuksen tiede ja taide on fysioterapian ja kuntoutusalan uuden ajan perusteos. Kuntoutusalan ammattilaisena toimiminen on aina tieteen ja taiteen saumaton yhdistelmä, ja teos nuo nämä saman jatkumon ääripäät yksiin kansiin kaikkien saataville. 

Teoksen tavoite on tuoda esiin uusin tieto fysioterapian ja kuntoutusalan kentältä helposti luettavassa muodossa, jotta niin opiskelunsa vasta aloittanut kuin kokenutkin tekijä pystyy poimimaan siitä uusia ja itseään haastavia ajatuksia. Alan kirjallisuus on usein metodikeskeistä ja -kohtaista, mutta tämä teos tuo eri koulukuntia menestyksekkäästi yhteen, saman asia äärelle. Kirja on rohkea ja haastaa alan vakiintuneita käytänteitä perusteellisesti tutkittuun tietoon pohjaten.

Fysioterapia on kärsinyt jo vuosikymmeniä selkeän identiteetin puutteesta. Teoksessa esitellään selkeä, koulukunnat yhteen tuova fysioterapian uusi identiteetti, jonka toivotaan yhdistävään rikkonaista ammattiryhmää. Teos soveltuu oppimateriaaliksi vankan tieteellisen perustansa ansiosta, mutta se on narratiivisen kirjoitustapansa vuoksi erityisen helposti luettava. Laaja lähdeaineisto takaa, että lukija voi tarvittaessa syventää osaamistaan aina pienimpiin nyansseihin asti.

Oma arvioni: Vaikka en kuulukaan varsinaisesti tämän teoksen kohderyhmään, päätin kuitenkin tutustua siihen. Itselleni kun on tähän mennessä kertynyt jo 45 vuoden kokemus fysioterapia-asiakkuudesta vaikeasta synnynnäisesti liikuntavammastani johtuen. Ajat ja termit ovat muuttuneet: lapsena kävin lääkintävoimistelussa, sittemmin vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksestani on vastannut fysioterapeutti. Kirja tarjoaa kiinnostavan katsauksen fysioterapian historiaan, esittää kriittisiä huomioita alan nykytilasta ja tuo esille mielenkiintoisen näkemyksen fysioterapeutin uudenlaiseksi identiteetiksi. 


"Kuntoutuksessa keskitytään liian usein asiakkaan diagnooseihin ja unohdetaan ihminen.


Olen oman kuntoutushistoriani aikana onneksi saanut tutustua pääosin sellaisiin fysioterapeutteihin, jotka ovat nähneet muutakin kuin spastiset jalkani ja ymmärtäneet, ettei vaikeavammaisen ihmisen elämäkään ole pelkkää kuntoutusta, mutta samaa en voi valitettavasti sanoa kaikista tapaamistani lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisista. Aika usein on ikävä kyllä tullut tunne, että aito kuulluksi tuleminen on jäänyt puolitiehen. 

Alan opiskelijoille ja alalla työskenteleville kirja tarjoaa runsaasti tutkittua tietoa, josta on varmasti hyötyä niin oman osaamisen päivittämisessä kuin toiminnan reflektoinnissakin. Vaikka kyseessä olisikin rautainen ammattilainen, itseään ja taitojaan voi kehittää jatkuvasti. Luin kirjan ennen kaikkea asiakkaan silmin, joten asiakkaan kuuntelemiseen ja osallisuuteen liittyvät kysymykset olivat erityisen kiinnostavia. Yllättävintä oli puolestaan lukea terapeuttisesta kirjoittamisesta fysioterapiaa käsittelevässä kirjassa. Opettajana taas kiinnitin huomiota siihen, että teoksen sivuilla esiin nostetut tekstikatkelmat korostivat hyvin oleellisia asioita, mikä palvelee varmasti hyvin etenkin opiskelijoiden tarpeita. Tutkijana taas huomioni kiinnittyi lähdeviitteiden puuttumiseen lähes kokonaan, vaikka kappalekohtaiset lähdeluettelot kirjasta toki löytyvätkin. Myös hakemisto voisi tällaisessa sisällöltään runsaassa tietoteoksessa olla mielestäni paikallaan. Samoin kuin lyhyt keskeisten käsitteiden sanasto. Se auttaisi varsinkin sellaisia lukijoita, jotka eivät välttämättä ole niin sanotusti alan sisällä, mutta haluavat kuitenkin lisätä tietämystään fysioterapiasta.  

Se, miksi kirjan nimessä puhutaan kuntoutuksen tieteestä ja taiteesta, eikä vaikkapa tiedosta ja taidosta, joita ainakin itse mieluummin tässä yhteydessä käyttäisin, jäi jotenkin hämärän peittoon. Mutta joka tapauksessa tähän monipuoliseen, informatiiviseen ja lukijaystävälliseen teokseen kannattaa ehdottomasti tutustua, jos fysioterapia jollakin tasolla kiinnostaa.