Marjo Pennonen: Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin

 

Kustantaja: Duodecim
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 189 s.

Vastuu työhyvinvoinnista on kaikilla: työnantajalla, esimiehillä, työtovereilla ja jokaisella työntekijällä itsellään.

Nykypäivän työelämä on haastavaa, ja monilla työhyvinvointi voi olla uhattuna. Vaikka itsestä huolehtimisesta puhutaan paljon, moni pyrkii silti vastaamaan työelämän haasteisiin olemalla entistä tehokkaampi. Valitettavan usein se tapahtuu muun hyvinvoinnin kustannuksella. Työssä suoritetaan ja yritetään jaksaa kuuntelematta omaa kehoa, arvoja tai tunteita. 

Itsetuntemuksesta apua työhyvinvointiin -kirja kokoaa työhyvinvointiin vaikuttavat asiat yhteen. Kunkin käsiteltävän aihealueen lopussa on pohdintatehtäviä, jotka auttavat lukijaa parantamaan itsetuntemustaan työhyvinvointiin liittyen. Kirja tarjoaa myös keinoja kuormittavan tilanteen muuttamiseksi sekä tietoa niistä tahoista, joiden avulla saa tukea työhyvinvointiin.

Kirja soveltuu kaikille työelämässä oleville ja työelämään suuntaaville. Kirjaa voi hyödyntää jokainen, joka haluaa kehittää itsetuntemustaan ja työhyvinvointiaan. Etenkin jaksamisensa kanssa kamppaileville sekä uutta suuntaa uralleen hakeville kirja on hyödyksi. Lisäksi terveys- ja hyvinvointialan sekä ammatinvalinnan ja uraohjauksen ammattilaiset voivat auttaa asiakkaitaan kirjan avulla. Myös yritysten henkilöstöhallinnossa kirjaa voidaan käyttää työntekijöiden työntekijätaitojen näkökulmasta.

Oma arvioni: Kirjassa korostetaan itsetuntemuksen merkitystä työhyvinvoinnille. Itse kunkin kannattaakin silloin tällöin pysähtyä miettimään, kuka on ja mitä haluaa. Myös omien arvojen, asenteiden ja tunteiden reflektointi on hyödyllistä, eikä oman osaamisensa näkyväksi tekemistäkään pidä unohtaa. Työssä jaksamisen kannalta oleellista onkin pohtia ennen kaikkea sitä, miten hyvin työn vaatimukset ja työntekijän voimavarat kohtaavat. Jos haasteita ilmenee, on pyrittävä selvittämään, mistä ne johtuvat ja mitä niille voisi tehdä ennen kuin työuupumus iskee. 

Tärkeää työhyvinvoinnin kannalta on sekin, miten hyvin työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Vaikka työ olisi todella mielekästä, Pennonen haluaa muistuttaa, että elämässä on muutakin. Koska elämä ei ole täydellistä, ei työntekijänkään tarvitse vaatia itseltään aina parasta, ja työhyvinvointia edistäviä muutoksia voi saada aikaan pienin askelin. Armollisuus itseä kohtaan lisää hyvinvointiamme kokonaisvaltaisesti. 

Suosittelen tätä tuoretta, monipuolista ja lukijaystävällistä teosta kaikille, joita aihe kiinnostaa joko henkilökohtaisen kehityksen kannalta tai työn kautta. Itse kuulun oikeastaan kumpaankin ryhmään. Kirjan pohdintatehtävissä riittää mietittävää ihan jokaiselle. Ja kirjan kirjallisuusluettelosta löytyy lisää mielenkiintoista luettavaa.