Kirja-arvio: Juhani Räsänen kehottaa valitsemaan vahvuuden ja opastaa näkemään mahdollisuuksia

Valitsen vahvuuden -teoksessa KM, emeritusylitarkastaja ja tietokirjailija Juhani Räsänen tutustuttaa lukijan henkilökohtaisen valinnan psykologiaan, jota voidaan kutsua myös sisäisen valinnan teoriaksi. Se haastaa perinteisen ulkoisen hallinnan tradition. Kouluissa ja muissa yhteisöissä, jotka ovat valinneet valinnan teorian johtavaksi periaatteekseen keskitytään tulemaan paremmin toimeen toisten kanssa. Juuri sen kun uskotaan olevan kaiken kukoistuksen ja menestyksen taustalla. Tavoitteena on siis kasvaminen hyväksi ihmiseksi. 

Kirjassa kootaan yhteen niin voimaantumisteorian, positiivisen psykologian, sisäisen valinnan teorian kuin yhteisöviestinnänkin keskeiset ajatukset lukijan pohdittaviksi. Se johdattaa meidät omien valintojemme ääreen. Kirjoittaja haluaa korostaa niitä mahdollisuuksia, joita meillä on ja valottaa ennen kaikkea luonnekasvatuksen teorioita ja niistä kumpuavaa pedagogiikkaa tuoden esille muun muassa sisäisen motivaation merkitystä erilaisissa valinnoissamme. Teosta voidaankin pitää tärkeänä herätyksenä maamme kasvatus- ja koulumaailmalle – kaikille siellä toimiville. Se havahduttaa heitä varsin todennäköisesti tarkastelemaan omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan uudella tavalla. Kirjaa voidaan lähestyä myös pitkän linjan elinikäisen oppijan testamenttina Suomen kouluille.

Voisimmeko uhritarinoiden sijaan keskittyä sankaritarinoiden mahdollistamiseen? Omien vahvuuksien tunnustaminen ja todellisen minuuden toteuttaminen ovat Räsäsen mukaan yksilöllisen hyvinvoinnin peruspilareita. Tämän monipuolisen teoksen yhtenä tavoitteena on mielestäni auttaa meitä vahvuuspolkujen löytämisessä. Siksi suosittelenkin sen lukemista lämpimästi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opettajille kirja tarjoaa työkaluja opastavan vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen. 

Kustantaja: Lector Kustannus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 424 s.