Juhani Ihanus: Psyyke ja historia

 

Kustantaja: Prometheus Kustannus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 319 s.

Psykologian eri suuntaukset ovat pyrkineet ymmärtämään ihmismieltä ja ihmisen luomaa kulttuuria. Samalla kulttuurikeskustelut nojautuvat yhä enemmän psykologisiin tulkintoihin. Psykologia akateemisena alueena sijoittuu vaihtuviin tieteidenvälisiin suhteisiin, ja sillä on lukuisia sovelluksia arkielämässä.

Teoksessa tarkastellaan oppihistoriallisesti psykologian, psykohistorian, psykoanalyysin ja psykoterapioiden monia ulottuvuuksia sekä suomalaisten että kansainvälisten esimerkkien avulla. Näkökulmat liikkuvat hahmopsykologiasta kognitiiviseen psykologiaan ja humanistisesta psykologiasta positiiviseen psykologiaan. Erityisesti psykoanalyysin ja psykoterapioiden eri muunnelmia arvioidaan historiallisesti ja kulttuurisesti, unohtamatta neurotieteitä ja venäläistä kabinettia.

Psyyke juontuu muinaisista myyteistä, jotka saavat yhä uusia ilmentymiä, vaikka nykypsykologia ei enää tukeudukaan sieluun tai henkeen, vaan tutkii muodonmuutoksia mielen ja aivojen välillä. Teos kuljettaa lukijan psykologisen tiedon ja hoidon yllättäviin käänteisiin. 

Juhani Ihanus on kirjailija, kulttuuripsykologian dosentti Helsingin yliopistossa, aate- ja oppihistorian dosentti Oulun yliopistossa sekä taidekasvatuksen ja taidepsykologian dosentti Aalto-yliopistossa. 

Oma arvioni: Jos olet kiinnostunut psykologian eri suuntausten taustoista ja  kyseisen tieteenalan historiallisista kehityslinjoista, tämä monipuolinen  teos tarjoaa sinulle paljon mielenkiintoista luettavaa. Ja kirjan artikkelien laajoista lähdemateriaaleista löytyy runsaasti lisää tietoa, jos jokin teema kiinnostaa aivan erityisesti. Olen lukenut psykologiaa käsittelevää kirjallisuutta aika paljon, mutta siitä huolimatta, teosta lukiessa vastaan tuli myös itselleni uusia nimiä.