Timo Simppula: Kiveen kirjoitettu – Kakolan seinäkirjoitusten kertomaa

 

Kustantaja: Docendo
Julkaisuvuosi: 2021
Valokuvat: Minna Hakala
Sivumäärä: 152 s. 

Vankilan seinät osaavat puhua. Millaisia tarinoita ne kertovat?

Turun maankuulu vankila Kakola suljettiin vuonna 2007. Ennen kuin taloa ryhdyttiin saneeraamaan arvoasunnoiksi, Timo Simppula ja Minna Hakala taltioivat sellien seinään raapustettuja vankien seinäkirjoituksia.

Vankilan seinille taiteiltu karu galleria nostaa esiin ihmisen äänen, joka on jäänyt suljettujen lukkojen sisään - mutta on kiveen kirjoitettuna. Maailman sivu erilaisten seinäkirjoitusten ja graffitimaalausten taustalla on piillyt tarve jättää jälki omasta elämästä tyhjälle pinnalle.

Kiveen kirjoitettu kertoo lakkautetun Kakolan vankilan asukkaiden elämästä ja unelmista seinäkirjoitusten esittämässä muodossa. Vankilan suljetuissa oloissa ihmiselämän kysymykset tiivistyvät muutamiin keskeisiin teemoihin. Siellä arvioidaan kuljettua polkua rikosten maailmassa. Sellin yksinäisyydessä elää menetetyn vapauden kokemus ja kaipuu. Siihen haetaan lohtua perheestä ja unelmoidaan parisuhteesta. Sieltä halutaan paeta päihteisiin. Sen ahdistamana turvaudutaan uskontoon. Ja sen keskellä etsitään tietä vapauteen.

Timo Simppula on toiminut yli 20 vuotta vankilapastorina. Työssään hän on perehtynyt laitosoloissa elävien ihmisten kokemusmaailmaan ja elämän peruskysymyksiin.

Oma arvioni: Entisen vankilan sellien karuus tulee tämän varsin erityislaatuisen teoksen kuvissa esiin erinomaisesti. Seiniin kirjoitettujen tekstien aiheiden laaja kirjo yllätti minut. Voidaan siis sanoa, että kiven sisällä aikaa tappaessaan kaidalta polulta eksyneiden miesten luovuus on kukkinut. Oli oikeastaan aika yllättävää lukea, ettei vankiloiden seinäkirjoituksia ole aiemmin taltioitu tai tutkittu. Siksi on hienoa, että tässä teoksessa ajatuksiaan saavat tuoda esiin ne, jotka ovat rikoksiin syyllistymisen seurauksena menettäneet vapautensa. 

Lukijalla on tekstien kautta mahdollisuus nähdä muurien sisällä olevaa maailmaa ja saada käsityksiä vankien ajatuksista ja tuntemuksista. Heidän äänensä on siis ikään kuin kiveen hakattu. Simppula avaa seinäkirjoitusten sanomaa monialaista kirjallisuutta kiinnostavasti hyödyntäen. Hän toteaakin osuvasti, että seinäkirjoitusten esittämä todellisuus on maailmaa syleilevä. Joukossa oli monia sellaisia tekstejä ja piirroksia, joita voi nimittää taideteoksiksi. Näin ollen Kakolan vankilan seiniltä löytyi paljon muutakin kuin töhryjä. 

E-kirjan toteutus ei jostakin syystä ollut oikein onnistunut, tai sitten kohtasin muuten vain teknisiä ongelmia. Jos vankilan seinille kirjoitetut tekstit kiinnostavat, kannattanee hankkia käsiinsä mieluiten kyseinen teos painettuna kirjana.