Aino Juusola: Jutellaanko? Miten käsitellä lapsen kanssa vaikeita asioita

 

Kustantaja: Kirjapaja
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 208 s.

Kaikesta voi puhua – myös lapsen kanssa

Ikävät asiat eivät katoa vaikenemalla. Ihmiset eroavat, sairastuvat, menettävät läheisensä tai kohtaavat muunlaisen trauman. Tällaisia aiheita voi olla vaikea ottaa puheeksi lapsen kanssa, mutta kynnys kannattaa ylittää, sillä avoimen keskustelun merkitys lapsen hyvinvoinnille on kiistaton. 

Psykologi Aino Juusola tarjoaa teoksessaan vanhemmille ja ammattilaisille työkaluja vaikeiden asioiden käsittelyyn. Miten käsittelen omat tunteeni ja kohtaan lapsen reaktiot ja kysymykset? Kuinka lapsi osallistetaan keskusteluun ja miten vältytään johdattelulta? Miten lapsen ikä- ja kehitystaso tulisi huomioida? Miten ja milloin avata keskustelu tai miten jatkaa keskustelun jälkeen?

Puhumisen kautta lapsi oppii, että yhdessä voidaan selvitä kaikesta eikä vaikeiden asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin. 

Oma arvioni: Tässä uutuuskirjassa kannustetaan puhumaan mistä tahansa, sillä puhuminen auttaa, vaikka vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja lapsen tasolla asettuminen ei ihan yksinkertaista toki olekaan. Oman lisänsä keskusteluun tuovat tunteet, sekä lapsen että aikuisen. Kirjassa puhutaan siis paljon erilaisten tunteiden ilmaisemisen tärkeydestä ja tunteiden säätelystä unohtamatta myöskään tunteiden sanoittamista ja lapsen tukemista siinä. Kirjan ydinsanoma tiivistyy mielestäni hyvin seuraavassa sitaatissa:

"Puheeksi ottaminen suojelee lasta ja rakentaa luottamusta lapsen ja aikuisen välille." 


Kirjaa voisi luonnehtia käytännönläheiseksi oppaaksi kohti parempia keskusteluja lasten ja nuorten kanssa. Teoksessa olevat yhteenvedot tiivistävät keskeisiä asioita ja harjoitukset antavat aikuiselle tilaisuuksia testata kirjan "oppeja" käytännössä. Lisäksi kirjaan on koottu kirjoja ja muuta materiaalia keskustelun tueksi. 

Suosittelen kirjan lukemista erityisesti sellaisille vanhemmille, jotka kokevat vaikeista asioista puhumisen hankalaksi kenties siksi, ettei heitä itseään ole siihen lapsena kannustettu. Uskon toki, että tästä kirjasta hyötyvät myös kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät.