Hanna Vilkka: Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 243 s.

Itsenäinen opiskelu voi toisinaan tuntua loputtomalta suolta, joka on täynnä vieraita termejä, teorioita, akateemisia vaatimuksia ja epävarmuutta omasta osaamisesta. Miten pärjään opinnoissani? Kuinka akateemisia tekstejä tulisi lukea? Kuinka niitä kirjoitetaan itse?

Jokainen korkeakouluopiskelija joutuu miettimään opintojensa aikana näitä kysymyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten esseen tai opinnäytteen saa tehtyä tai kuinka teoria ja lähteet liitetään omaan tekstiin. Mitä on analyyttinen kirjoittaminen, josta kaikki puhuvat? Entä reflektiivinen lukeminen? 

Tämä opas on akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen perusteos niin aloittelevalle kuin pidemmälle edenneelle opiskelijalle. Mukana on runsaasti harjoituksia sekä vinkkejä, joilla omaa lukemistaan ja kirjoittamistaan voi kehittää.

Oma arvioni: Tämä opas on hyödyllistä luettavaa etenkin kaikille niille, jotka ovat akateemisten opintojensa alkutaipaleella ja haluavat kehittyä tutkimuksellisina lukijoina ja kirjoittajina. Teoksessa lukemista ja kirjoittamista tarkastellaan akateemisena, tiedostavana ja kriittisenä toimintana. Kysymys on taidoista, joita voi kehittää harjoittelemalla; siis ennen kaikkea monenlaisia tieteellisiä tekstejä lukemalla ja kirjoittamalla. 

Kirjassa opiskelijoita kannustetaan myös tutustumaan omiin käsityksiin itsestään kirjoittajina ja tarpeen tullen myös kyseenalaistamaan niitä, jotta omaäänisen tieteellisen tekstin tuottamisen kynnys madaltuisi. Lisäksi oppaassa esitellään lukijalle prosessikirjoittamisen periaatteita sekä lukemisen ja kirjoittamisen edistäjiä.  Jo pitkään avoimen yliopiston opiskelijoita ohjanneena ja heidän kirjallisia tuotoksiaan arvioineena ilahduin erityisesti siitä, että Vilkka ohjeistaa opiskelijoita myös vertaispalautteen antamisessa ja vastaanottamisessa, sillä akateemisen kirjoittamisen ei tarvitse olla yksinäistä puuhaa. Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille, jotka aika ajoin tuskailevat esseiden tai muiden akateemisten tekstien kirjoittamisen kanssa.