Kirjaesittely: Antti Teittinen, Mari Kivistö, Merja Tarvainen & Sanna Hautala (toim.): Vammaiset ihmiset kansalaisina

 

Kustantaja: Vastapaino
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 324 s.

Tämän tuoreen ja aiheeltaan varsin ajankohtaisen kirjan keskiössä on vammaisten ihmisten muuttuva ja monimuotoinen kansalaisuus, johon myös maailmanlaajuinen koronariisi on jättänyt jälkensä. Teoksen artikkeleissa tarkastellaan niin asiakaskansalaisuutta, elettyä kansalaisuutta kuin työmarkkinakansalaisuuttakin. Kirjan läpi kantavana kysymyksenä on, millaisilla ehdoilla vammaisten kansalaisuus rakentuu ja rakennetaan 2020-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Teoksen kirjoittajat osallistuvat siis omalta osaltaan tärkeään monitieteiseen kansalaisuuskeskusteluun. Laajuudestaan huolimatta tämä kirja ei ole kuitenkaan tyhjentävä esitys kaikista vammaisten ihmisten kansalaisuuteen kytkeytyvistä yhteiskunnallisista teemoista. Mielestäni kyseinen kriittistä tutkimusotetta edustava kirja toimiikin ennen kaikkea erinomaisena keskustelunavaajana, kun pohditaan kansalaisuuden edellytyksiä, ehtoja ja esteitä vammaisuuden kontekstissa myös tulevaisuudessa – sillä keskustelua on todellakin syytä jatkaa YK:n vammaissopimuksen hengessä. 

Tietoa lisäämällä voimme vähentää ennakkoluuloja ja antaa kyytiä stereotypioille, jotka kaventavat tänä päivänä monien vammaisten kansalaisuutta. Samalla vammaisten syrjintä voi vähentyä ja osallisuus eri osa-alueilla lisääntyä.  Olen kirjoittajien kanssa samaa mieltä siitä, että yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen soisi saavan tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota. On hyvä muistaa, että esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvan henkilön hahmo käsikirjoituksineen ei ole kiveen hakattu. Sen sijaan se on jatkuvasti erilaisten oikeudellis-poliittisten kamppailujen kohteena, kuten Pauli Rautiainen kirjoituksessaan toteaa. Matkustaminen lastenvaunujen seassa, jääminen työelämän ulkopuolella ja ilman riittäviä palveluja, on osa monen vammaisen kokemaa kansalaisuutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat siis edelleen usein valitettavan kaukana. 

Jos olet kiinnostunut vammaisuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä, sinun kannattaa tutustua tämän teoksen ajatuksia herättäviin artikkeleihin. Myös kirjan kirjallisluettelosta löydät lisää kiinnostavaa luettavaa. Suosittelen.