Saba Salman (ed.): Made Possible – Stories of success by people with learning disabilities – in their own words

 

Kustantaja: Unbound
Julkaisuvuosi: 2020
Sivumäärä: 222 s.

Success is a crucial part of being human. But what if society thought success and aspiration didn't apply to you?

A human rights campaigner. A critically acclaimed actor. A civil rights activist. A singer-songwriter. A Paralympian and elite swimmer. A fine artist. An award-winning filmmaker and drag artist. An elected UK mayor.

These professionals have achieved astounding and awe-inspiring success. They've won national accolades in competitive fields such as film, theatre, music, fine art, campaigning and politics... and like 1.5 million people in the UK today, they all also happen to have a learning disability.

In Made Possible, these eight remarkable individuals present their authentic experiences - in their own words - and show us what society misses out on by overlooking them, pitying them, patronising them, simply tolerating them and labelling them in terms of their conditions.

Edited by social affairs journalist Saba Salman, this collection of groundbreaking and illuminating essays shatters preconceptions and offers a glimpse of the many types of success that can be achieved by people with a learning disability. Crucially, it reveals how people can make invaluable contributions to society when their potential is acknowledged and supported by those around them. 

Oma arvioni: Teoksen esseillä on tärkeä viesti: jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Yksilönä, jolla on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä - riippumatta siitä, onko hänellä diagnosoitu jokin oppimisvaikeus tai ei. Vamman omaava henkilökin siis haluaa ja ansaitsee tulla kohdatuksi ennen kaikkea ihmisenä. Vamma ja sen mukana tulevat rajoitteet ovat vain osa ihmistä. 

Kirjaan kerätyt tarinat elävästä elämästä osoittavat mielestäni erinomaisesti sen, ettei kukaan voi etukäteen varmasti tietää, mihin kukin meistä pystyy. Kun yksilön kykyihin uskotaan ja hänelle annetaan  mahdollisuus kehittää itseään ja hyödyntää potentiaaliaan, hänestä voi tulla vaikkapa huippu-urheilija, palkittu näyttelijä, menestyvä taiteilija tai tunnettu ihmisoikeusaktivisti. Mutta säälin,  syrjinnän ja vähättelyn voimalla ei kukaan pääse pitkälle. Asianmukaisen tuen ja kannustuksen merkitystä voi tuskin liikaa korostaa, sillä usein jo perusoikeuksien toteutuminen vaatii kovaa taistelua ja sinnikkyyttä. Mahdollisuudet menestyä ovat itse asiassa rajattomat, jos emme anna ennakkoluulojen ja stereotypioiden rajoittaa ajattelu- ja toimintatapojamme. 

Minusta on todella tärkeää, että kirjallisuudessa tuodaan aidosti esille monenlaisten ihmisten ääntä.  Vammaisten henkilöiden oma ääni on kuitenkin edelleen usein kuulumattomissa, vaikka ennakkoluulojen murtamiseksi ja mahdollisuuksien lisäämiseksi juuri tällaisille poikkeuksellisille menestystarinoille onkin olemassa suuri tilaus. Ne toimivat myös inspiroivina esimerkkeinä muille asennevammaisuutta vastaan kamppaileville ja haastavat lukijaa miettimään myös omaa suhtautumistaan poikkeavuuteen. Suosittelenkin tätä ajattelua avartavaa kirjaa erityisen lämpimästi jokaiselle itseään normaalina kansalaisena pitävälle.