Virpi Pöyhönen: Noidankehästä pois – Voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista

 

Kustantaja: Tammi
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 208 s.

Koulukiusaamisen ehkäisy on yhteinen asia

Suomessa noin joka kymmenes oppilas joutuu koulukiusatuksi. Tämä tarkoittaa kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria, joiden koulunkäyntiin liittyy toistuvia näkymättömäksi ja sorretuksi tulemisen kokemuksia ja joiden elämään ja sosiaalisiin suhteisiin kiusaaminen saattaa vaikuttaa vielä vuosien jälkeen.

Koulukiusaaminen on alistussuhde, johon liittyy aina valtaa. Monissa koululuokissa vallan epätasapaino ruokkii itseään: kiusaavat oppilaat ovat usein suosittuja luokassaan, joten he voivat vaikuttaa sekä kiusatuksi joutuvan kokemuksiin että luokkatovereiden toimintaan kiusaamistilanteessa. Kirja haastaa lukijan ajattelemaan ilmiötä sekä yksilön että ryhmän näkökulmasta. Ryhmän ääni muodostuu yksilöiden äänistä, ja jokaisella äänellä on merkitystä. Jokainen voi osaltaan olla katkaisemassa kiusaamisen kierrettä.

Oma arvioni: Tässä tuoreessa  ja lukijaystävällisessä tietokirjassa tarkastellaan monipuolisesti sitä, mitä koulukiusaaminen on, millaisia seurauksia kiusatuksi joutumisella on, ja mitä tiedämme muita kiusaavista oppilaista. Näitä asioita käsitellään tutkimustiedon valossa. Koulukiusaaminen nähdään ennen kaikkea monitasoisena ryhmäilmiönä, jonka ehkäisemisen ja siihen puuttuminen on kaikkien kouluyhteisön jäsenten yhteinen asia. 

Teoksessa käsitellään kiinnostavasti myös kiusaamisen vastavoimia ja pohditaan, kuinka kiusattua oppilasta voidaan puolustaa ja tukea. Jotta saat vastauksen kirjan keskeiseen kysymykseen: voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista, lue tämä tutkimustiedon, käytännön työn ja koulukiusaamiseen liittyvän keskustelun välille siltaa rakentava ja ajattelua avartava kirja. On ymmärrettävää, että koulukiusaamiseen liittyy vahvoja tunteita ja erilaisia näkemyksiä, joten eri tahojen välinen dialogi onkin todella toivottavaa.

Yksiselitteistä ratkaisua koulukiusaamisen lopettamiseksi ei ole tarjolla, vaikka kuinka sellaista kaipaisimmekin. On kuitenkin lohdullista, että jokainen voi tehdä jotakin kiusaamisen vähenemiseksi. Jo yksikin loppunut kiusaaminen tai toteutumatta jäänyt ikävä teko on askel parempaan suuntaan. 

Suosittelen tämän kirjan lukemista erityisen lämpimästi kaikille niille, jotka ovat vastuussa turvallisten oppimisympäristöjen tarjoamisesta lapsille ja nuorille. Toki tämä kirja on mielestäni todella hyödyllistä luettavaa kaikille muillekin aiheesta kiinnostuneille. Teoksen laajan lähdekirjallisuuden kautta tähän tärkeään ilmiöön voi halutessaan tutustua vieläkin tarkemmin.