Susan Cain: Hiljaiset – Introverttien manifesti

 

Kustantaja: WSOY
Julkaisuvuosi: 2021
Englanninkielinen alkuteos: Quiet: The Power of Introverts in a World That Can´t Stop Talking (2012)
Suomentanut: Lea Peuronpuro
Sivumäärä: 431 s.

Klassikkoteos introverttien voimasta meluisassa maailmassa

Meistä suomalaisista noin kolmasosa on introvertteja. Ihmisiä, joita pidetään varautuneina, ujoina ja hiljaisina. Ihmisiä, jotka kuuntelevat mieluummin kuin puhuvat, lukevat mieluummin kuin juhlivat ja luovat uutta yksinäisyydessä.

Susan Cain osoittaa klassikkoteoksessaan, kuinka väärinymmärrettyjä ja aliarvostettuja introvertit usein ovat ja kuinka suuri voimavara hiljaisuudessa piilee. Ennen kaikkea kirja kannustaa hiljaisia ja ujoja olemaan itselleen uskollisia ja löytämään aidon itsetuntemuksen.

Oma arvioni: Maailmalla ihaillaan kovaäänisiä ja ulospäinsuuntautuneita ekstrovertteja, vaikka myös hiljaisilla. ja harkitsevilla pohdiskekelijoilla eli introverteilla olisi paljon annettavaa. Heitä pitäisi vain pysähtyä kuuntelemaan enemmän. Hiljaisissa on voimaa! Ujoja ja itsekseen viihtyviä lapsia pidetään outoina, koulussa oppilaiden odotetaan tekevän innoissaan ryhmätöitä, ja työelämässä ihannoidaan niitä, jotka puhuvat presentaatioillaan yleisönsä pyörryksiin. Onneksi meillä Suomessa introversion ihailu ei ole kuitenkaan edennyt Amerikassa vallalla olevan suoranaisen palvonnan asteelle. 

Susan Cain haluaakin tällä klassikkoteoksellaan puolustaa introverttien oikeutta olla juuri sellaisia kuin he ovat, ja saman oikeuden hän antaa toki ekstroverteillekin. Maailmassa on tilaa erilaisille ihmisille. Tähän liittyen hän toteaakin osuvasti näin:


"Rakkaus on välttämätöntä, laumasieluisuus valinnaista."


Oleellista on siis hakeutua oikeanlaiseen valoon, ei muuttaa itseään joksikin, mitä ei aidosti ole. Jokaisessa yksilössä on luontaisia vahvuuksia ja voimia, jotka ansaitsevat tulla huomatuiksi ja käytetyiksi.  Tämä introversiota ja ekstroversiota monipuolisesti kulttuurisesta näkökulmasta ja tutkimustuloksiin pohjautuen valottava kirja on amerikkalaisuudestaan huolimatta hyödyllistä luettavaa myös meille introverteille suomalaisille. 

Suosittelen tätä teosta erityisesti kaikille opettajille ja introverttien lasten ekstroverteille vanhemmille. Mutta on Hiljaiset toki kiinnostavaa luettavaa myös meille, jotka olemme introverttaja. Maailma on myös meitä varten.