Katja Sutela: Näkyväksi tekemisen taito – Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 222 s. 

Arki opettajan työssä rysähti silmille. Huomasin aika pian, että en osannut opettaa kaikkia oppilaita luokassani. Huomio oli pysäyttävä ja sai minut tuntemaan suurta epäpätevyyttä työssä, johon minulla oli kuitenkin asiaankuuluva koulutus.

Opettajan päänsisäinen piiskuri saattaa motkottaa, että opetuksen pitäisi jo alkaa. Oppilaalla täytyy kuitenkin olla turvallinen ja hyväksytty olo ennen kuin oppiminen on edes mahdollista.

Kuinka luoda oppimisympäristöstä sellainen, että jokainen oppilas tuntisi olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi? Millainen rooli opettajan tunteilla, empatialla, eleillä ja läsnäololla on kohtaamisessa? Miten opettaja voisi päästä lähemmäs oppilaan henkilökohtaista kasvua ja oppimista ja siten toteuttaa vaihtoehtoisia tapoja näyttää osaamista?

Tässä teoksessa pureudutaan siihen, miten tärkeä merkitys oppilaan kohtaamisella ja luokan ilmapiirillä on oppimiselle. Kirjan avulla löydät itsellesi luontaisia keinoja edistää oppilaan näkyväksi tulemista ja siten hänen osallisuuttaan ja oppimistaan. Kun oppilas saa kokemuksen ihmisarvosta ja kunnioituksesta, hänen olonsa on levollisempi, hengityksensä tasaisempi ja olkapäänsä rennommat.

Niin oppilaalle kuin opettajalle uusi päivä on uusi mahdollisuus tehdä toisin, nähdä toisin ja uskaltaa olla toisin.

Oma arvioni: Tämä tuore tietokirja on täynnä viisaita sanoja sekä kokemukseen että tutkittuun tietoon perustuen muun muassa kehollisuuden tiedostamisen merkityksestä, oppilaan huomioimisen välttämättömyydestä sekä tunteiden tunnistamisen ja tunnustamisen tärkeydestä.  Kirjan keskiössä on moninaisuutta ymmärtävä ja yksilöllisyyttä arvostava pedagoginen kohtaaminen. Se onkin erittäin tärkeää, sillä ihan jokaisella meistä tulisi olla oikeus olla juuri sellaisia kuin olemme – olemme sitten opettajan, opiskelijan tai elämässä oppijan roolissa. Yksikään ihminen ei ansaitse toiseuden kokemusta ja ulkopuolelle jättämistä koulussa tai missään muussakaan kontekstissa. Tähän liittyen Sutela toteaakin mielestäni varsin osuvasti, ettei erilaisiksi synnytä. vaan erilaisiksi kasvetaan. Onneksi välittämisen etiikka on tukemassa opettajien ammattitaitoa, sillä sen avulla marginalisoitumista on mahdollista estää. Mutta oppilaista välittämisen ohessa opettajan on tärkeää välittää myös itsestään ja ympäristöstään. Jotta voisimme onnistua työssämme mahdollisimman hyvin, meidän tulee hyväksyä oman jaksamisemme rajallisuus. 

Kirjan pedagogista kohtaamista havainnollistavien esimerkkien ja oman toiminnan reflektointia ohjaavien pohdintakysymysten avulla lukijalla on mahdollisuus kehittyä entistä paremmaksi osaamisen näkyväksi tekemisessä. Onneksi siinä on kysymys taidosta, jota on mahdollisuus kehittää jatkuvasti. Oleellisinta on, että haluamme kohdata toinen toisemme kunnioittaen ja kannustaen. Opetustyössä on hyvä muistaa, että kehuminen kannattelee oppijaa. Jokaisella on oikeus tulla aidosti kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi. 

Tutkiva musiikkikasvattaja, KT Katja Sutela tarjoaa kirjassaan vinkkejä, joiden avulla tällainen kokonaisvaltainen yksilön ainutkertaisuuden tunnistava ja tunnustava kohtaaminen on mahdollista. Suosittelenkin tämän ajatuksia avartavan teoksen lukemista lämpimästi etenkin kaikille kasvattajille, sillä jokainen lapsi ja nuori on vähintään yhden hänestä oikeasti välittävän ja hänen asioistaan aidosti kiinnostuneen aikuisen arvoinen. Onneksi ihan jokainen meistä voi omalla toiminnallaan tukea heidän hyvinvointiaan. Itseäni tämä teos puhutteli todella vahvasti, ja uskon sen lukemisesta olevan hyötyä muillekin aiheesta kiinnostuneille. Kohtaamisiin.